Hoppa till innehåll

Den parlamentariska uppföljningsgruppen för forskning, utveckling och innovationer behandlade läget i beredningen av den fleråriga FoU-finansieringsplanen

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 10.4.2024 11.50 | Publicerad på svenska 11.4.2024 kl. 13.26
Pressmeddelande

Den parlamentariska uppföljningsgruppen för forskning, utveckling och innovationer (FoUI) samlades till sitt första möte den 9 april. Uppföljningsgruppen diskuterade sitt kommande arbete och beredningen av den fleråriga planen för användning av forsknings- och utvecklingsfinansiering. Gruppen framhöll både vikten av långsiktig och förutsägbar FoU-finansiering och vikten av att förbättra uppföljningen av finansieringens genomslag.

Uppföljningsgruppen har till uppgift att följa hur det nationella FoUI-målet nås och att följa och stödja genomförandet av den fleråriga FoU-finansieringsplanen. Gruppen består av medlemmar från alla riksdagsgrupper. Gruppens ordförande är riksdagsledamoten Mari-Leena Talvitie. Uppföljningsgruppens permanenta sakkunniga är från statsrådets kansli, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet.

”Genom investeringar i forskning och utveckling vill Finland påskynda en hållbar ekonomisk tillväxt, stärka konkurrenskraften och höja produktiviteten. Finlands framgång vilar också i fortsättningen på kompetens och innovationer. I sista hand är målet att öka människornas välfärd och främja samhällets förnyelse”, konstaterade uppföljningsgruppens ordförande Talvitie.

Statsminister Petteri Orpos regering har förbundit sig till det parlamentariskt överenskomna målet att höja forsknings- och utvecklingsutgifternas andel till fyra procent av BNP före 2030. Målet fastställdes under förra valperioden. I bevakningen av hur FoUI-målet nås förbinder sig regeringen till parlamentariskt samarbete och till att trygga kontinuiteten. Statsrådet tillsatte den parlamentariska uppföljningsgruppen för forskning, utveckling och innovationer den 29 februari.

Syftet med större FoU-satsningar är att förbättra produktiviteten och konkurrenskraften och på så sätt stödja långsiktig ekonomisk tillväxt och stärka välfärdssamhällets finansieringsbas. Statens FoU-finansiering kommer att ökas med cirka 280 miljoner euro per år jämfört med utgångsnivån 2023. För närvarande bereds en flerårig plan för hur finansieringen ska riktas.

Uppföljningsgruppens mandattid går ut den 31 mars 2027. Forsknings- och innovationsrådets sekretariat är sekretariat för uppföljningsgruppen.

Ytterligare information: Mari-Leena Talvitie, riksdagsledamot, ordförande för den parlamentariska uppföljningsgruppen för forskning, utveckling och innovationer, tfn 09 432 3175, och Johanna Moisio, forsknings- och innovationsrådets generalsekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 625