Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Postilain muuttamisen ja lehtien jakelutuen jatkovalmistelun aikataulu tarkentuu

Liikenne- ja viestintäministeriö
24.6.2021 9.30
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee samanaikaisesti postilain muutosta ja sanomalehtien jakelutukea hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti.

Postilain muutoksessa yleispalveluvelvoitetta on tarkoitus keventää kolmeen päivään. Jakelutuen tavoitteena on yleispalveluvelvoitteen muuttamisesta huolimatta mahdollistaa viisipäiväinen lehtijakelu joka puolella Suomea. Tukea myönnettäisiin niille alueille, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa.

Jakelutukea koskeva arviomuistio oli lausunnoilla huhti-toukokuussa 2021. Lausunnoilta saadun palautteen perusteella tunnistettiin suuria avoimia kysymyksiä liittyen esimerkiksi tuen määrään ja jakautumiseen. Lisäksi jakelutuen myöntämisen perusteena olevasta valtiontukitulkinnasta on tarkoitus käydä keskustelua EU-komission kanssa.

Jakelutuen saajat valittaisiin julkisissa hankintamenettelyissä. Hankintojen toteuttamiselle sekä kilpailutusten voittajien toiminnan organisointiin tarvitaan myös riittävästi aikaa. Jakelutuen malli ja reunaehdot tarkentuvat jatkovalmistelun myötä.

Mitä seuraavaksi?

Jakelutukeen liittyvät linjaukset valmistuvat syksyllä 2021. Tällöin säädöspohja olisi valmiina vuoden 2022 alussa ja tuki saataisiin käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä, jolloin myös muutetun postilain soveltaminen voitaisiin aikaisintaan aloittaa.

Lisätietoja

yksikön johtaja Miikka Rainiala, p. 050 571 7751

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916


Tiedote 15.4.2021: Lehtien jakelutuen arviomuistio lausuntokierrokselle
Tiedote 19.1.2021: Postilain muutostarpeiden arviomuistio lausuntokierrokselle
Hankeikkuna: Postilain muuttaminen ja jakelutuki (LVM060:00/2020)

 
Sivun alkuun