Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Tidsplanen för ändringen av postlagen och den fortsatta beredningen av distributionsstödet för tidningar preciseras

Kommunikationsministeriet
24.6.2021 9.30 | Publicerad på svenska 1.7.2021 kl. 14.10
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet bereder samtidigt en ändring av postlagen och ett distributionsstöd för tidningar i enlighet med en skrivning i regeringsprogrammet.

Avsikten är att i och med ändringen av postlagen lindra skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster med en övergång till tredagarsutdelning. Syftet med distributionsstödet är att trots ändringen av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, möjliggöra fem dagars tidningsutdelning i hela Finland. Stöd ska beviljas de områden där det inte på kommersiella villkor genomförts nät för morgondistribution av tidningar.

Bedömningspromemorian om distributionsstödet var på remiss i april-maj 2021. På basis av responsen från remissyttrandena identifierades stora öppna frågor som gäller till exempel stödbeloppet och fördelningen av stödet. Avsikten är dessutom att det ska föras en diskussion med EU-kommissionen om den tolkning av det statliga understödet som ligger till grund för beviljandet av distributionsstödet.

Mottagarna av distributionsstödet ska väljas vid offentliga upphandlingsförfaranden. Det behövs också tillräckligt med tid för att genomföra upphandlingarna och organisera verksamheten hos dem som vinner konkurrensutsättningarna. Modellen för distributionsstödet och ramvillkoren kommer att preciseras i och med den fortsatta beredningen.

Vad händer härnäst?

Riktlinjerna för distributionsstödet blir klara hösten 2021. Då är författningsgrunden klar vid ingången av 2022 och stödet kan tas i bruk före utgången av 2022, då även tillämpningen av den ändrade postlagen tidigast kan inledas.

Ytterligare information:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916


Pressmeddelande 15.4.2021: Bedömningspromemoria om distributionsstödet för tidningar på remiss
Pressmeddelande 19.1.2021: Bedömningspromemoria om ändringsbehoven i postlagen på remiss
Statsrådets projektportal: Ändring av postlagen (LVM060:00/2020)

 
Tillbaka till toppen