Hyppää sisältöön

Puolustusbudjetti painottuu hankintoihin

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 13.8.2021 10.22
Tiedote
Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2022 on yhteensä 5,1 miljardia euroa. Tämä on 223 miljoonaa euroa (5 %) kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Lisäyksestä 144 miljoonaa euroa aiheutuu budjettikehyksen ulkopuolisista, pääosin monitoimihävittäjien hankintaan liittyvistä arvonlisäveromenoista.

Monitoimihävittäjien hankinta (HX-hanke)

Eduskunta myönsi vuoden 2021 talousarviossa monitoimihävittäjien hankintaa varten 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden, jonka menot ajoittuvat kahdelletoista vuodelle. Vuoden 2022 talousarvioehdotus sisältää tämän tilausvaltuuden käytöstä aiheutuviin menoihin 1,5 miljardin euron määrärahan ja lisäksi 22,5 miljoonaa euroa ennakollisena kustannustasotarkistuksena, joka tarkistetaan jälkikäteen todellisen indeksikehityksen mukaiseksi.


Materiaalihankintoihin ja materiaalin kunnossapitoon huomattava osa budjetista

Talousarvioehdotus sisältää 199 miljoonaa euroa (pl. alv) aiemmin päätetyn Merivoimien Laivue 2020
-hankkeen menoja. Sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista käytetään HX- ja Laivue 2020 -hankkeiden lisäksi noin 1 014 miljoonaa euroa (39 %) puolustusmateriaalihankintoihin sekä joukkojen varustamiseen ja materiaalin kunnossapitoon. Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään 156 miljoonan euron tilausvaltuutta, jonka menot ajoittuvat vuosille 2022?2026. Valtuudella hankitaan muun muassa koulutuksen ja valmiuden ampumatarvikkeita, kehitetään operatiivista tykistöä, täydennetään logistiikkajärjestelmää ja kehitetään simuloitua taisteluympäristöä. Lisäksi Puolustusvoimille esitetään 152 miljoonan euron tilausvaltuutta vuosien 2022?2027 varaosahankintoihin sekä järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimuksiin.

Puolustusvoimien toimintamenot lähes ennallaan

Puolustusvoimien henkilö- ja tehtävämäärän lisäämiseen käytetään hallitusohjelmaan perustuen miljoona euroa. Palkkausten tarkistukset sekä muut hinta- ja kustannustasotarkistukset lisäävät toimintamenomäärärahoja hieman yli kahdeksalla miljoonalla eurolla. Kuluvalle vuodelle on myönnetty koronapandemiasta johtuviin poikkeusjärjestelyihin ja elvytystoimiin määrärahoja, joita ei sisällytetä enää vuoden 2022 talousarvioon. Toimintamenomäärärahat vähenevät kokonaisuutena lähinnä tästä johtuen noin seitsemällä miljoonalla eurolla (0,4 %) kuluvan vuoden talousarvioon nähden.

Sotilaallisen kriisinhallinnan painopiste Libanonissa ja Irakissa

Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin esitetään noin 64 miljoonaa euroa. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (53 miljoonaa euroa) sisältyvät ulkoministeriön määrärahoihin. Kriisinhallintajoukkojen yhteisvahvuus tulee olemaan nykyarvion mukaan noin 400 henkilötyövuotta.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa talousjohtaja Kristiina Olsson, puh. 0295 140 220.

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2022