Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Uudella mallilla parannetaan maakuntien ja kuntien turvallisuussuunnittelua ja varautumista

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2020 8.57
Tiedote 288/2020

Kuntien tekemää alueellista turvallisuussuunnittelua kehitetään, jotta maakunnat, kunnat tai laajemmat alueet voisivat paremmin varautua häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Uuden tutkijoiden kehittämän mallin avulla turvallisuussuunnittelu voidaan organisoida uudella tavalla. Tarkastelualueella voidaan myös valita sille sopivat indikaattorit, joiden avulla alueen turvallisuutta halutaan kuvata.

Alueellisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia, häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Turvallisuusympäristön muutoksen seurantaa varten kehitetty ATT-malli (Alueellinen turvallisuuden tilannekuva) tukee alueellista turvallisuussuunnittelua sekä varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Hanke toteutettiin yhteistyössä eri viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. Malli kuvaa ennen kaikkea turvallisuustiedon käsittelyä eri vaiheissa. Sen mukaan turvallisuuden seuranta tulisi organisoida moniviranomaisyhteistyönä. Se ei vaadi erillistä organisatorista rakennetta toimiakseen, vaan väljää yhteistyöverkostoa, jossa kaikki mukana olijat toimivat oman organisaationsa viestin kuljettajina.

Hankkeen aikana tuotettiin esimerkkejä turvallisuusindikaattoreiksi neljän eri teeman pohjalta:

  1. Luonnononnettomuudet ja ympäristö,
  2. Teknisten järjestelmien toiminta,
  3. Inhimilliset olosuhteet ja
  4. Tahalliset haitanteot ja rikollisuus.

Näille eri osa-alueille tuotettiin noin 20–50 erilaista indikaattoria, joita alueet voivat halutessaan ottaa käyttöön turvallisuustilanteensa arvioimiseksi.

ATT-malli kehitettiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan MATTI-hankkeessa yhteistyössä eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Hanke oli osa päätöksentekoa tukevaa tutkimusta, jonka painopisteenä on kansallinen ja globaali turvallisuus.

Tukea ja apua saatiin lähes 100 henkilöltä 43 eri organisaatiosta, joihin lukeutui mm. 16 kuntaa. Merkittävänä apuna oli Etelä-Karjalan alueella toimiva EKTURVA, joka kommentointien lisäksi auttoi järjestämään kaksi työpajaa. Hankkeen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

Lisätiedot:

Principal scientist Riitta Molarius, Teknologian tutkimuskeskus VTT, p. 040 824 1394, riitta.molarius(at)vtt.fi
erikoistutkija Kari Laitinen, Poliisiammattikorkeakoulu, p. 0295 483 052, kari.m.laitinen(at)poliisi.fi
tutkimuspäällikkö Tuula Kekki, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, p. 040 157 7706, tuula.kekki(at)spek.fi
tutkija Teija Norri-Sederholm, Maanpuolustuskorkeakoulu, p. 0299 530 629, teija.norri-sederholm(at)mil.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.