Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Ny modell förbättrar landskapens och kommunernas säkerhetsplanering och beredskap

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetinrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2020 8.57
Pressmeddelande 288/2020

Den regionala säkerhetsplanering som kommunerna ansvarar för utvecklas så att landskapen, kommunerna eller större områden bättre ska kunna förbereda sig för störningar och undantagsförhållanden. Forskare har tagit fram en ny modell som man kan använda för att organisera säkerhetsplaneringen på ett nytt sätt. Dessutom kan man välja lämpliga indikatorer för att beskriva säkerhetsläget i den region som granskas.

Målet för regional säkerhetsplanering är att förebygga och bekämpa olyckor, brott och störningar och att förbättra trygghetskänslan bland invånarna. Den nya ATT-modellen för en regional lägesbild av säkerheten har tagits fram för uppföljning av förändringar i säkerhetsmiljön. Den stöder den regionala säkerhetsplaneringen samt beredskapen för störningar och undantagsförhållanden.

Projektet genomfördes i samarbete med olika myndigheter, näringslivet och organisationer. Modellen beskriver framför allt behandlingen av säkerhetsinformation i olika faser. Enligt modellen bör uppföljningen av säkerheten organiseras i samarbete mellan flera myndigheter. Den kräver ingen separat organisatorisk struktur för att fungera, utan ett brett samarbetsnätverk där alla medverkande förmedlar information till och från sin egen organisation.

Under projektet togs det fram exempel på säkerhetsindikatorer inom följande fyra temaområden:

  1. Naturkatastrofer och miljön,
  2. Funktionen hos tekniska system,
  3. Mänskliga förhållanden och
  4. Uppsåtlig skadegörelse och brottslighet.

För temaområdena togs fram cirka 20–50 olika indikatorer som regionerna, om de så önskar, kan ta i bruk för att bedöma sitt säkerhetsläge.

ATT-modellen togs fram i MATTI-projektet inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet i samarbete med olika myndigheter och aktörer. Projektet genomfördes inom ramen för forskning som stöder beslutsfattandet och vars fokus ligger på nationell och global säkerhet.

Närmare 100 personer från 43 olika organisationer, bland annat från 16 kommuner, gav projektet sin hjälp och sitt stöd. EKTURVA i Södra Karelen var till betydande hjälp genom att bidra med kommentarer och hjälpa till att ordna två workshoppar. Projektet genomfördes av Teknologiska forskningscentralen VTT, Polisyrkeshögskolan, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och Försvarshögskolan.

Ytterligare information:

Riitta Molarius, principal scientist, Teknologiska forskningscentralen VTT, tfn 040 824 1394, riitta.molarius(a)vtt.fi
Kari Laitinen, specialforskare, Polisyrkeshögskolan, tfn 0295 483 052, kari.m.laitinen(a)poliisi.fi
Tuula Kekki, forskningschef, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, tfn 040 157 7706, tuula.kekki(a)spek.fi
Teija Norri-Sederholm, forskare, Försvarshögskolan, tfn 0299 530 629, teija.norri-sederholm(a)mil.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.