Hyppää sisältöön

Suomi ja Yhdysvallat neuvottelevat puolustusyhteistyösopimuksesta

Ulkoasiainministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2023 9.06 | Julkaistu suomeksi 25.8.2023 klo 9.10
Uutinen

Vuosi sitten aloitetuissa neuvotteluissa uudesta puolustusyhteistyösopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa on nyt käyty kolme kierrosta. Hallitusohjelmaan kirjattuna tavoitteena on saattaa neuvottelut päätökseen. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää lopulta eduskunnan suostumusta. Sopimus vahvistaa Suomen turvallisuutta ja edesauttaa Nato-jäsenyyden velvoitteiden toimeenpanoa.

Suomen ja Yhdysvaltojen liput.

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen turvallisuus- ja puolustusyhteistyö on yhteisille tarpeille ja tavoitteille perustuvaa pitkän linjan yhteistyötä, jota on tehty puolustushallintojen välillä ja laajemminkin. Elokuussa 2022 Suomi päätti aloittaa neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa uudesta kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta (Defence Cooperation Agreement, DCA). Yhdysvallat on yksi Suomen keskeisimmistä liittolaisista ja hallitusohjelmaan kirjattuna tavoitteena on pyrkiä saattamaan DCA-neuvottelut päätökseen.

DCA tulee olemaan Suomea sitova kansainvälinen sopimus ja sillä luodaan ajantasaiset puitteet yhteistyölle Yhdysvaltojen kanssa. DCA-sopimuksen määräykset tulevat pääosin perustumaan joukkojen asemaa koskeviin Nato SOFA (Status of Forces Agreement) -sopimuksen määräyksiin. DCA selkeyttää yhteistyön pelisääntöjä ja mahdollistaa sen syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa. Näin sopimus vahvistaa Suomen turvallisuutta sekä edesauttaa Suomen Nato-jäsenyyden velvoitteiden toimeenpanoa.

DCA-sopimus käsittelee muun muassa joukkojen maahantuloon, materiaalin ennakkovarastointiin sekä verotukseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Sopimuksessa sovitaan alueista, joille Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö ja yhteistoiminta ensisijaisesti keskittyisivät. DCA antaa Yhdysvalloille jatkossa mahdollisuuden hyödyntää kongressin rahoitusta mahdollisiin infrastruktuuri-investointeihin Suomessa.

Useilla muilla Nato-mailla on vastaava kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Pohjoismaista ja Baltian maista tällainen on jo Norjalla, Virolla, Latvialla ja Liettualla. Ruotsi ja Tanska neuvottelevat sopimuksesta parhaillaan. Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön muutos Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan seurauksena korostaa kahdenvälisen, erilaisiin turvallisuustilanteisiin soveltuvan yhteistyön merkitystä entisestään.

Suomen Nato-jäsenyys ei vähennä Yhdysvaltojen kanssa tehtävän kahdenvälisen yhteistyön merkitystä, vaan avaa sille uusia mahdollisuuksia ja edistää osallistumista Naton yhteisen puolustuksen toimeenpanoon.

Puolustusyhteistyösopimusta koskevia neuvotteluita on nyt käyty kolme kierrosta. Neuvotteluja käy tasavallan presidentin nimittämä valtuuskunta, jonka työhön osallistuu laajasti koko valtioneuvosto. Neuvoteltu sopimus tulee allekirjoittaa, hyväksyä ja saattaa voimaan perustuslain mukaisesti. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan suostumusta.