Hyppää sisältöön

Tutkimus: Päästöraportoinnilla lisää liiketoimintamahdollisuuksia ja päästövähennyksiä logistiikkaan

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaliikenne- ja viestintäministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 27.5.2024 9.00
Tiedote 264/2024

Valtioneuvosto on julkaissut 27. toukokuuta tutkimusraportin, joka tarkastelee logistiikan kasvihuonekaasupäästötietojen keräämistä ja hyödyntämistä Suomessa. Tutkimuksen toteuttivat Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne yhteistyössä Vediafi Oy:n kanssa.

Tutkimushankkeessa selvitettiin logistiikan kasvihuonekaasupäästöjen keräämisen, saatavuuden ja hyödyntämisen nykytilaa ja tarpeita. Tutkimuksessa muodostettiin näkemys siitä, mitä toimia logistiikan päästöraportoinnin kehittämiseksi yrityksiltä ja viranomaisilta edellytetään. Samalla selvitettiin, miten yrityksiä voidaan tukea logistiikan päästötietojen hyödyntämisessä ja päästöraportoinnin jalkauttamisessa.

Tutkimuksen mukaan logistiikan päästöraportointi jakaa vielä alan toimijoita. Kiinnostus päästöraportointia kohtaan on kuitenkin kasvanut. Yritykset ovat raportoinnin kehittämisessä eri vaiheissa ja raportointikäytännöt ovat vaihtelevia. Merkittäviksi haasteiksi koettiin esimerkiksi datan ja tiedon vertailtavuus ja osaamisen puute. Lisäksi kerätyn päästötiedon jalostaminen tuottaa haasteita.

Tutkimuksen perusteella päästötiedon arvo kasvaa tulevaisuudessa. Päästötiedon avulla on esimerkiksi mahdollista mitata ja seurata tehtyjen päästötoimien vaikuttavuutta sekä kehittää omaa toimintaa. Ideaali päästöraportointi on reaaliaikaista, luotettavaa ja yhteismitallista. Päästöraportoinnin jalkauttamiseksi yrityksiin tarvitaan toimenpiteitä.

Tutkimus tukee logistiikan digitalisaatiostrategian päivittämistä

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta linjattiin toimenpiteistä, joilla tähdätään tehokkaampiin ja turvallisempiin sekä ilmastoystävällisempiin kuljetuksiin. Strategian tavoitteena on myös edistää toimialan digitaalista osaamista ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Valtioneuvosto on päättänyt päivittää strategiaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä. Nyt julkaistua tutkimusta päästöraportoinnista hyödynnetään periaatepäätöksen päivittämisessä.

Lisätietoja: tutkimushanke: yliopisto-opettaja Erika Kallionpää, Tampereen yliopisto, [email protected], p. 040 849 0287 ja tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja: erityisasiantuntija Atte Riihelä, liikenne- ja viestintäministeriö, [email protected], p. 0295 342 181

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.