Hoppa till innehåll

Undersökning: Utsläppsrapportering ökar affärsmöjligheterna och utsläppsminskningarna inom logistiken

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetkommunikationsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 27.5.2024 9.00
Pressmeddelande 264/2024

Statsrådet har den 27 maj publicerat en forskningsrapport om insamling och användning av data om växthusgasutsläpp inom logistiken i Finland. Undersökningen genomfördes av Trafikforskningscentret Verne vid Tammerfors universitet i samarbete med Vediafi Oy.

Forskningsprojektet undersökte nuläget och behoven i fråga om insamling, tillgång och användning som gäller data om utsläpp av växthusgaser inom logistiken. Undersökningen gav en inblick i vilka åtgärder som krävs av företag och myndigheter för att rapporteringen av utsläpp inom logistiken ska förbättras. Samtidigt undersöktes hur företag kan stödjas i att använda utsläppsdata från logistik och i att införa utsläppsrapportering.

Undersökningen visade att när det gäller logistikens utsläppsrapportering är sektorn fortfarande splittrad. Intresset för utsläppsrapportering har dock ökat. Företagen befinner sig i olika skeden i utvecklingen av rapporteringen och rapporteringspraxisen varierar. Exempelvis identifierades jämförbarheten av data och information samt bristen på kompetens som stora utmaningar. Dessutom finns det utmaningar i att bearbeta insamlade utsläppsdata.

Undersökningen visar att värdet av utsläppsdata kommer att öka i framtiden. Till exempel kan utsläppsdata användas för att mäta och följa upp utsläppsåtgärdernas effektivitet och för att utveckla den egna verksamheten. Den ideala utsläppsrapporteringen utförs i realtid och är tillförlitlig och jämförbar. Det behövs åtgärder för att införa utsläppsrapportering i företagen.

Undersökningen stöder en uppdatering av digitaliseringsstrategin för logistiken

I regeringens principbeslut om digitalisering av logistiken dras riktlinjer upp i syfte att uppnå effektivare, säkrare och mer klimatvänliga transporter. Strategin syftar också till att främja digital kompetens och lika verksamhetsförutsättningar i sektorn. Statsrådet har beslutat att uppdatera statsrådets principbeslut om strategin. Den nyligen publicerade undersökningen om utsläppsrapportering kommer att utnyttjas när principbeslutet uppdateras.

Mer information: forskningsprojektet: Erika Kallionpää, universitetslärare, Tammerfors universitet, [email protected], tfn 040 849 0287 och ordförande för forskningsprojektets styrgrupp: Atte Riihelä, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, [email protected], tfn 0295 342181

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2023. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.