Hyppää sisältöön

Valtiosihteeri Risto Artjoki vastaanotti strategisen tutkimuksen neuvoston teema-aloitteen vuodelle 2025

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.6.2024 9.50
Tiedote

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on päättänyt vuoden 2025 tutkimusteemoista, joita se ehdottaa valtioneuvostolle. Neuvoston puheenjohtaja Anu Kaukovirta luovutti teema-aloitteen valtiosihteeri Risto Artjoelle 11.6.2024 Valtioneuvoston linnassa.

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti kokouksessaan 10.6.2024 vuoden 2025 tutkimusteemoista, joita se ehdottaa valtioneuvostolle:
I.    Talous ja hyvinvointi strategisen kilpailun aikakaudella
II.    Osaaminen, työvoiman riittävyys ja maahanmuutto tulevaisuuden Suomessa
Läpileikkaavana painopisteenä tehtävässä tutkimuksessa tulee tarkastella tekoälyyn liittyviä kysymyksiä valitun tutkimusaiheen näkökulmasta.

Neuvoston puheenjohtaja Anu Kaukovirta luovutti teema-aloitteen valtiosihteeri Risto Artjoelle 11.6.2024 Valtioneuvoston linnassa.

Luovutustilaisuudessa käytiin keskustelua teemojen ajankohtaisuudesta ja tutkimuksen tarjoamasta tuesta yhteiskunnan uudistumiselle ja kehittymiselle myös pitkällä aikajänteellä. Muodostetut teema-alueet edellyttävät uuden tiedon hankkimiseksi vahvasti monitieteistä tutkimusta.

Valtiosihteeri Artjoki kiitti strategisen tutkimuksen teemavalmistelun avoimuutta ja tiedon hyödyntäjien kanssa käytyä vuorovaikutusta. Esitetyissä teemoissa näkyy hyvin varautuminen tulevaisuuden tietotarpeisiin. Neuvosto on syventänyt edelleen vuoden 2023 aloitteessa esittämäänsä maahanmuuttoon liittyvää teemaa. Talousnäkökulma painottuu sopivalla tavoin molemmissa teemoissa. Tekoälyyn liittyvien kysymysten tarkastelu kunkin tutkimusaiheen näkökulmasta täydentää tärkeällä tavalla syntyvää tietopohjaa.

Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja Anu Kaukovirta pitää strategisen tutkimuksen toimintamallia ainutlaatuisena. Siinä viedään monitieteisten tutkimushankkeiden tuottamaa tietoa vahvasti käytäntöön. Sidosryhmien kanssa tehtävä yhteiskehittäminen alkaa heti hankkeen käynnistyessä ja jatkuu koko kuusivuotisen ohjelmakauden ajan. STN:n ohjelmatoiminta tarjoaa mahdollisuuden kunnianhimoisten haasteiden tutkimiseen ja aikaa kestävien ratkaisujen löytämiseen yhdessä sidosryhmien kanssa.

Valtioneuvosto käsittelee strategisen tutkimuksen neuvoston ehdotukset, ja tekee päätöksen teemoista. Tämän jälkeen strategisen tutkimuksen neuvosto suunnittelee teemoista avattavat tutkimusohjelmat ja avaa rahoitushaut loppuvuoden aikana.

Lisätietoja:
Teema-aloitteesta – Strategisen tutkimuksen neuvosto, Anu Kaukovirta, puheenjohtaja p. 0295 322 151, etunimi.sukunimi(at)luke.fi ja Suomen Akatemia Päivi Tikka, strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja, p. 0295 335 007, etunimi.sukunimi(at)aka.fi
Valtioneuvoston päätöksen valmistelusta – valtioneuvoston kanslia, Sari Löytökorpi, johtava asiantuntija, p. 0295 160 187, etunimi.sukunimi(at)gov.fi