Hoppa till innehåll

Statssekreterare Risto Artjoki tog emot initiativ till forskningsteman för 2025 av rådet för strategisk forskning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.6.2024 9.50 | Publicerad på svenska 12.6.2024 kl. 15.08
Pressmeddelande

Rådet för strategisk forskning har beslutat om forskningsteman för 2025 som föreslås till statsrådet. Rådets ordförande Anu Kaukovirta överlämnade initiativet till forskningsteman till statssekreterare Risto Artjoki den 11 juni 2024 i Statsrådsborgen.

Rådet för strategisk forskning beslutade vid sitt möte den 10 juni 2024 att föreslå följande forskningsteman för 2025 till statsrådet:

I.    Ekonomi och välfärd i en tid av strategisk konkurrens
II.    Kompetens, arbetskraftsutbud och migration i framtidens Finland

I forskningen ska som övergripande prioritering beaktas frågor som gäller artificiell intelligens ur det valda forskningsämnets perspektiv.

Rådets ordförande Anu Kaukovirta överlämnade initiativet till forskningsteman till statssekreterare Risto Artjoki den 11 juni 2024 i Statsrådsborgen.

Vid tillställningen där initiativet överlämnades diskuterades varför forskningstemana är aktuella och hur forskningen stöder samhällets förnyelse och utveckling också på lång sikt. De föreslagna temaområdena förutsätter starkt tvärvetenskaplig forskning för att ny kunskap ska kunna tas fram.

Statssekreterare Artjoki tackade för öppenheten i beredningen av den strategiska forskningens teman och för dialogen med dem som ska utnyttja informationen. De föreslagna temana visar tydligt på beredskap för framtida informationsbehov. Det migrationsrelaterade temat har fördjupats från hur det såg ut i det initiativ som rådet lade fram 2023. Båda temana framhåller ett ekonomiskt perspektiv på lämpligt sätt. Behandlingen av AI-relaterade frågor ur forskningsämnens perspektiv kompletterar kunskapsunderlaget på ett viktigt sätt.

Anu Kaukovirta, ordförande för rådet för strategisk forskning, ser verksamhetsmodellen för strategisk forskning som helt unik. Verksamhetsmodellen möjliggör att den kunskap som de tvärvetenskapliga forskningsprojekten producerar tillämpas i praktiken. Det gemensamma utvecklingsarbetet med berörda aktörer inleds samtidigt som projektet inleds och fortsätter under hela den sexåriga programperioden. Den strategiska forskningens programverksamhet erbjuder en möjlighet att undersöka svåra utmaningar och hitta framtidssäkra lösningar tillsammans med berörda aktörer.

Statsrådet behandlar förslagen från rådet för strategisk forskning och fattar beslut om temana. Därefter planerar rådet för strategisk forskning de forskningsprogram som ska inledas och utlyser finansiering i slutet av året.

Mer information:

Om initiativet till forskningsteman – Anu Kaukovirta, ordförande, rådet för strategisk forskning, tfn 0295 322 151, fornamn.efternamn(a)luke.fi, och Päivi Tikka, direktör för ansvarsområdet för strategisk forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 007, fornamn.efternamn(a)aka.fi
Om beredningen av statsrådets beslut – Sari Löytökorpi, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 187, fornamn.efternamn(a)gov.fi