Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Wienin katsastussopimuksen muutokset voimaan Suomessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.8.2021 13.35
Tiedote

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti hyväksyisi Wienin katsastussopimukseen tehdyt muutokset ja vahvistaisi ajoneuvojen määräaikaiskatsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevan lain.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana mahdollisimman pian sen jälkeen, kun laki on vahvistettu. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 13.8.2021.

Muutoksilla helpotetaan sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvoilla ajettavaa rajat ylittävää liikennettä ja kuljetustoimintaa. Määräaikaiskatsastuksiin tulee ajoneuvon turvallisuutta lisääviä uusia tarkastuskohteita. Näitä ovat esimerkiksi ajoneuvon sähköinen voimalaite tai kaasulaitteisto.

Wienin katsastussopimukseen liittyessään maat sitoutuvat tunnustamaan sopimusmaissa tehdyt katsastukset vastavuoroisesti, mikä tarkoittaa, ettei ajoneuvon liikennekelpoisuutta tarvitse osoittaa erikseen muulla tavalla. Suomi sitoutui sopimukseen vuonna 2001. Myös Suomen naapurimaat Venäjä ja Viro ovat sopimuksen osapuolia.

Lisätietoja

yksikön johtaja Saara Reinimäki, 050 303 3065

Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistot
Hankeikkuna: Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksyminen ja voimaansaattaminen (LVM025:00/2020)

 
Sivun alkuun