Hyppää sisältöön

1 Kestävä julkinen talous

Hallituksen tavoitteena on kohentaa suomalaisten elintasoa, kääntää Suomen talous kestävään kasvuun ja taittaa hyvinvointia uhkaava velkaantumiskehitys. Julkisen taloudenpidon tavoitteena on, että hyvinvointiyhteiskunnan palvelut pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa. 

Hallituksen tavoite on laskea julkisen talouden alijäämä enintään 1 prosenttiin/BKT vuoteen 2027 mennessä ja luoda edellytykset julkisen talouden tasapainottumiseen vuoteen 2031 mennessä. Veropolitiikka kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen, ja sillä tavoitellaan kotitalouksien ostovoiman kohentumista ja talouskasvun edellytysten vahvistumista.

Hallitus toteuttaa vaalikauden aikana määräaikaisen 4 miljardin euron investointiohjelman, joka koostuu panostuksista muun muassa väylähankkeisiin, korjausvelan purkuun ja raidehankkeiden edistämiseen.

Kokonaisuuteen liittyvät hankkeet