Kansallinen jakeluinfratyöryhmä

LVM016:00/2022 Toimielin

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän tieliikenteen uusien käyttövoimien jakeluinfran kehittämiseksi ja suunnittelemiseksi.

Jakeluinfran saatavuutta pyritään Suomessa parantamaan julkisen jakeluinfran tuen ja yksityisen latausinfra-avustuksen keinoin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM016:00/2022

Asianumerot VN/11483/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.5.2022 – 31.12.2024

Asettamispäivä 13.5.2022

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittämistä ja suunnittelua poikkisektoraalisella yhteistyöllä.

Hankkeessa tuotetaan jakeluinfraa koskevan AFI-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014 , vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta, linkki vasemmassa alareunassa) vaatima seurantaraportti. Työryhmän keskeisin työ on em. raporttia ja laajempia kuulemisia hyödyntäen tuottaa ilmastoystävällisen liikenteen tarpeisiin vastaavan ja energiajärjestelmän kehityskulut huomioiva, 2030-luvulle ulottuva kansallinen jakeluinfraohjelma.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän tieliikenteen uusien käyttövoimien jakeluinfran kehittämiseksi ja suunnittelemiseksi.

Jakeluinfran saatavuutta pyritään Suomessa parantamaan julkisen jakeluinfran tuen ja yksityisen latausinfra-avustuksen keinoin.

Lähtökohdat

Fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfralla on keskeinen merkitys liikenteen vihreän siirtymän mahdollistajana. Jotta ihmiset ja yritykset ympäri Suomen voivat siirtyä pois fossiilisesta bensiinistä ja dieselistä muun muassa uusiutuvaan sähköön ja kaasuun, tarvitaan koko maan kattava ja sujuvasti käytettävissä oleva sähkön ja kaasun julkinen lataus- ja tankkausverkko. Puutteelliset lataus- ja tankkausmahdollisuudet vaikuttavat negatiivisesti sekä vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä ajoneuvoja koskeviin ostopäätöksiin että niiden käyttöön.

Lisätietoja