Valtioneuvoston periaatepäätös meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

LVM082:00/2020 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 15.1.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM082:00/2020

Asianumerot VN/26278/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.12.2019 – 2.4.2023

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Liikenneverkon kehittäminen

Keino Laaditaan fossiilittoman liikenteen tiekartta

Yhteyshenkilö
Eero Hokkanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 021
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Suomi on sitoutunut Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) tavoitteisiin meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi sekä EU:n päästövähennystavoitteisiin. Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan Suomi jatkaa aktiivista työtä merenkulun päästöjen vähentämiseksi niin EU:ssa kuin kansainvälisten järjestöjen kautta. Suomi on ajanut IMO:ssa kansainväliseen merenkulkuun kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita ja tiukkaa aikataulua päästövähennys-toimien käyttöönottoon, sillä maailmanlaajuiset toimet ovat vaikuttavimpia.

Periaatepäätöksellä on tarkoitus vahvistaa valtioneuvoston yhteinen näkemys meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinoista, kansainvälisen vaikuttamistyön painopisteistä ja päästövähennystavoitteista.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 15.1.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Lähtökohdat

Suomen meri- ja sisävesiliikenteen päästöt eivät ole viime vuosina vähentyneet merkittävästi, ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Periaatepäätösluonnoksessa esitetään useita toimia, joilla helpotetaan siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin ja polttoaineisiin meriliikenteessä sekä tuetaan olemassa olevien alusten energiatehokkuuden parantamista ja uusien vähäpäästöisten alusten kehittämistä. Aluskannan uudistamisen ja nykyisten alusten päästöjä vähentävien teknisten keinojen lisäksi huomiota on kiinnitettävä koko vesiliikennejärjestelmän toimintaan niin, että alusten päästöt vähentyvät sekä vesillä että satamissa.

Lisätietoja