Valtion omistamat yhtiöt ja omistusosuudet

Alla olevissa taulukoissa on listattu valtion omistusosuudet eri yhtiöissä sekä hallituksen käytössä olevat eduskunnan myöntämät valtuudet yhtiöiden omistuspohjan laajentamiseksi.

Yhtiöt on jaoteltu pörssiyhtiöihin, noteeraamattomiin kaupallisesti toimiviin yhtiöihin ja erityistehtäviä hoitaviin yrityksiin.

Valtion omistusosuudet ja eduskuntavaltuudet 24.4.2024

Pörssiyhtiöt

Hae pörssiyhtiötä

Pörssiyhtiöt   Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Omistajaohjaus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Ryhmä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Valtion omistus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Omistuksen alaraja Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Anora Group Solidium 1a 19,40% 0,00%
Elisa Solidium 1a 10,00% 0,00%
Finnair VNK 1b 55,70% 50,10%
Fortum VNK 1b 51,26% 50,10%
Konecranes Solidium 1a 11,10% 0,00%
Metso Solidium 1a 14,90% 0,00%
Neste VNK 1b 44,22% 33,40%
Nokia Solidium 1a 5,80% 0,00%
Nokian Renkaat Solidium 1a 10,10% 0,00%
Outokumpu Solidium 1a 15,50% 0,00%
Sampo Solidium 1a 6,60% 0,00%
SSAB VNK 1b 6,30% 0,00%
Stora Enso Solidium 1a 10,70% 0,00%
Tietoevry Solidium 1a 10,90% 0,00%
Valmet Solidium 1a 10,10% 0,00%
YHTEENSÄ: 17

Noteeraamattomat kaupallisesti toimivat yhtiöt

Hae noteeraamattomia kaupallisia yhtiöitä

Noteeraamattomat kaupallisesti toimivat yhtiöt Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Omistajaohjaus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Ryhmä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Valtion omistus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Omistuksen alaraja Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Arctia VNK 1b 100,00% 50,10%
Boreal Kasvinjalostus VNK 1b 65,00% 0,50%
Edita Group VNK 1a 100,00% 0,00%
Finavia VNK 1b 100,00% 100,00%
Fingrid (1) VM 1b 53,14% 50,10%
Gasgrid Finland VM 1b 100,00% 50,10%
Gasum (2) VNK 1b 100,00% 50,10%
Kemijoki (3) VNK 1a 50,10% 0,00%
Leijona Catering VNK 1b 100,00% 100,00%
Motiva VNK 1b 100,00% 100,00%
Neova VNK 1b 50,10% 33,40%
Patria VNK 1b 50,10% 50,10%
Posti Group VNK 1b 100,00% 50,10%
Suomen Lauttaliikenne VNK 1b 100,00% 100,00%
Suomen Rahapaja VNK 1a 100,00% 0,00%
Suomen Siemenperunakeskus VNK 1b 22,00% 0,00%
Suomen Viljava VNK 1b 100,00% 100,00%
Tapio VNK 1b 100,00% 100,00%
VR Group VNK 1b 100,00% 100,00%
YHTEENSÄ: 19

Erityistehtäviä hoitavat yritykset

Hae erityistehtävää hoitavia yhtiöitä

Erityistehtäviä hoitavat yritykset Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Omistajaohjaus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Ryhmä Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Valtion omistus Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Omistuksen alaraja Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
A-Kruunu YM 2 100,00% 100,00%
Alko STM 2 100,00% 100,00%
Business Finland (4) TEM 2 100,00% 100,00%
Business Finland Venture Capital* TEM 2 100,00% 100,00%
Cinia LVM 2 77,53% 50,10%
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus OKM 2 70,00% 50,10%
DigiFinland VM 2 33,46% 33,40%
FinnHEMS STM 2 100,00% 100,00%
Finnpilot Pilotage VNK 2 100,00% 100,00%
Finnvera TEM 2 100,00% 100,00%
Gasonia VNK 2 100,00% 100,00%
Governia VNK 2 100,00% 100,00%
Hansel VM 2 65,00% 50,10%
HAUS Kehittämiskeskus VM 2 100,00% 100,00%
Hevosopisto OKM 2 25,00% 0,00%
Ilmastorahasto* TEM 2 100,00% 100,00%
Itärata LVM 2 51,00% 50,10%
Kansallinen lääkekehityskeskus TEM 2 100,00% 100,00%
Kuntarahoitus VNK 2 16,00% 0,00%
Lentorata LVM 2 70,00% 50,10%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic LVM 2 100,00% 100,00%
Länsirata LVM 2 51,00% 50,10%
Maakuntien tilakeskus (5) VM 2 0,00% 0,00%
OHY Arsenal (6) VM 2 100,00% 100,00%
Oppiva Invest (7)* OPH 2 100,00% 100,00%
FVR - Suomen rokotetutkimus STM 2 51,00% 50,10%
Solidium VNK 2 100,00% 100,00%
STUK International STM 2 100,00% 100,00%
Suomen Erillisverkot VNK 2 100,00% 100,00%
Suomen Ilmailuopisto VNK 2 98,00% 50,10%
Suomen Malmijalostus VNK 2 100,00% 100,00%
Suomen Teollisuussijoitus (Tesi) TEM 2 100,00% 100,00%
Teknologian tutkimuskeskus VTT TEM 2 100,00% 100,00%
Teollisen yhteistyön rahasto (Finnfund) UM 2 96,18% 51,00%
Työkanava TEM 2 100,00% 100,00%
Veikkaus VNK 2 100,00% 100,00%
Yleisradio LVM 2 99,98% 100,00%
YHTEENSÄ: 37

1) Huoltovarmuuskeskus 16,24 %. Valtion (ja HVK:n) yhteinen äänivaltaosuus on 70,9 %.
2) Valtion suora omistus 26,5 % osakkeista ja 50,2 % äänivallasta. Loput osakkeista omistaa valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö Gasonia Oy.
3) Valtio ei voi luopua osakeomistuksestaan kokonaan ilman, että osakkaiden välillä on olemassa osakassopimus.
4) Omistajaohjaus Business Finland -virastossa.
5) Sisältää Finavia Oyj:n 10,3 prosentin omistusosuuden.
6) Selvitystilassa.
7) Omistajaohjaus Opetushallituksella (OPH).
8) Valtiolla on yksi V-sarjan osake, jolla yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa määritellyt oikeudet.
 

LVM = Liikenne- ja viestintäministeriö
OKM = Opetus- ja kulttuuriministeriö
STM = Sosiaali- ja terveysministeriö
TEM = Työ- ja elinkeinoministeriö
UM = Ulkoministeriö
VM = Valtiovarainministeriö
VNK = Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
YM = Ympäristöministeriö

Yhtiöryhmä 1a: Valtiolla on omistajana ainoastaan tai lähes yksinomaan vahva sijoittajaintressi. Omistajaohjausta järjestettäessä on otettava huomioon valtion omistusosuuteen liittyvä määräys- tai vaikutusvalta sekä siihen liittyvät omistajan riski ja omistukseen perustuva osallistuminen yhtiön päätöksentekoon. 

Yhtiöryhmä 1b: Vahvan sijoittajaintressin lisäksi yhtiöön liittyy strategisia intressejä, joiden vuoksi valtion on syytä pysyä toistaiseksi vahvana omistajana tai turvata muulla tavoin kyseiset strategiset intressit, jos omistusosuutta pienennetään tai omistuksesta luovutaan. 

Yhtiöryhmä 2: Valtiolla on omistajana sääntelyyn tai viranomaistehtäviin liittyvä erityisintressi: yhtiöllä on valtion määrittelemä elinkeino-, yhteiskunta- tai muu poliittinen tehtävä tai jokin muu erityisrooli.