Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Hyvinvointialueet voivat nyt hakea poikkeuslupia päivystysten ja synnytysten järjestämiseen

18.8.2022 14.29
STM
Eduskunta hyväksyi kesällä 2022 terveydenhuoltolakiin siirtymäsäännöksen, jonka nojalla hyvinvointialueet voivat hakea jo vuonna 2022 poikkeuslupia päivystysyksiköiden ylläpitoon ja synnytysten järjestämiseen vuonna 2023. Päivystysasetukseen on nyt tehty vastaavat muutokset. 

Tiina Korhonen alue- ja kaupunkikehityksestä vastaavan osaston johtoon työ- ja elinkeinoministeriöön

18.8.2022 13.23
TEM
Tiina Korhonen
Oikeustieteen kandidaatti Tiina Korhonen on nimitetty työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osaston osastopäälliköksi 1.11.2022–31.10.2027 väliseksi ajaksi. Nimityksestä päätti valtioneuvosto 18.8.2022.

Avaruusasiain neuvottelukunta asetettu

18.8.2022 13.38
TEM
avaruus
Hallitus asetti 18.8.2022 avaruusasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 6.9.2022 - 5.9.2025. Neuvottelukunta ohjaa kansallisen avaruusstrategian toimeenpanoa.

Susanna Huovinen hallintopolitiikan alivaltiosihteeriksi

11.8.2022 13.36
VM
Susanna Huovinen.
Kuva: Petteri Kivimäki
Valtioneuvosto on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Huovisen valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeriksi. Huovinen toimii tällä hetkellä Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajana.

Janne Viskari jatkaa DVV:n pääjohtajana

11.8.2022 13.31
VM
Pääjohtaja Janne Viskari.
Valtioneuvosto on nimittänyt diplomi-insinööri Janne Viskarin Digi- ja väestötietoviraston (DVV) pääjohtajaksi.