Hyppää sisältöön
Valikko

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.


Valtioneuvosto asetti valtuuskunnan Arktisen neuvoston ministerikokoukseen

17.4.2019 14.44
Valtioneuvosto asetti valtuuskunnan Arktisen neuvoston ministerikokoukseen

Valtioneuvosto asetti 17. huhtikuuta valtuuskunnan Rovaniemellä 7. toukokuuta järjestettävään Arktisen neuvoston 11. ministerikokoukseen. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoministeri Timo Soini. Kokouksessa on tarkoitus allekirjoittaa Rovaniemen deklaraatio, hyväksyä neuvoston strateginen suunnitelma, työryhmien toimintakertomukset ja päättää niiden työtä ohjaavista suuntaviivoista. 

Ministerikokous päättää Suomen kaksivuotisen puheenjohtajuuden Arktisessa neuvostossa. Puheenjohtajuus siirtyy Suomelta Islannille.
Lisätietoa Suomen puheenjohtajakaudesta arktisessa neuvostossaValtioneuvoston yleisistunto 4.4.2019
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023 hyväksytty

4.4.2019 14.01
VM
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023 hyväksytty

Valtioneuvosto päätti 4. huhtikuuta vuosien 2020–2023 julkisen talouden suunnitelmasta. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023 ei sisällä uusia poliittisia linjauksia, vaan se pohjautuu nykylainsäädäntöön ja siinä on otettu huomioon pääministeri Sipilän hallituksen tekemien päätösten vaikutukset tulevien vuosien meno- ja tulotasoon.
Kansallinen uudistusohjelma
Talouspolitiikan EU-ohjausjakso
Vuosien 2020–2023 teknisestä julkisen talouden suunnitelmasta sovittiin (valtioneuvoston tiedote 28.3.2019)
Istunnon aineistoTilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset. 

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019
Päätösluettelo 17.4.2019 13.27
Raha-asiainvaliokunta 17.4.2019
Päätösluettelo 17.4.2019 13.18
Tasavallan presidentin esittely 12.4.2019
Päätösluettelo 12.4.2019 12.43

Seuraavat istunnot

2.5. Raha-asiainvaliokunta
2.5. Valtioneuvoston yleisistunto
25.4. Valtioneuvoston yleisistunto
25.4. Raha-asiainvaliokunta
26.4. Tasavallan presidentin esittely
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Ajantasainen lista kertoo hallituksen esityksen valmistelun tilanteen ja arvion, millä viikolla valtioneuvosto päättää lakiesityksen antamisesta eduskunnalle.

Lainsäädäntösuunnitelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös