Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Hyppää sisältöön

Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan  valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Torstaisin ilmestyy valtioneuvoston päätösuutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiin.

Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020
Tiina Merisalo Museoviraston pääjohtajaksi

13.2.2020 13.47
OKM
Kuva: Marja Väänänen

Valtioneuvosto on nimittänyt Museoviraston pääjohtajan virkaan museonjohtaja, filosofian maisteri Tiina Merisalon. Hänen toimikautensa on 1.4.2020 – 31.3.2025.

Istunnon päätösaineisto

 


Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeet

Torstaisin ilmestyvä uutiskirje kokoaa viikon keskeiset valtioneuvoston yleisistunnon, raha-asiainvaliokunnan ja tasavallan presidentin esittelyn päätökset.

Seuraavat istunnot

20.2. Valtioneuvoston yleisistunto
20.2. Raha-asiainvaliokunta

Päätökset liitteineen

Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020
Päätösluettelo 13.2.2020 13.38
Raha-asiainvaliokunta 13.2.2020
Päätösluettelo 13.2.2020 13.18
Tasavallan presidentin esittely 7.2.2020
Päätösluettelo 7.2.2020 11.16
Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion viikosta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle.

Lainsäädäntösuunnitelma

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Valtioneuvosto voi antaa eduskunnalle tiedonannon tai selonteon hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta. Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, jolla ohjataan asioiden valmistelua.

Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomukset

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Hallituksen vuosikertomukset

Tutustu myös