Päätökset

Istuntosali valtioneuvoston linnassa.

Päätössivuilla julkaistaan tulevien istuntojen ajankohdat. Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä n. klo 15.

Kaikkien istuntojen päätökset julkaistaan istuntojen jälkeen. Ministeriöt julkaisevat tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Julkaistut istuntoaineistot

Ministeriöiden päätöstiedotteet

Hallitus esittää muutoksia ansioturvan porrastamiseen ja työssäoloehdon kertymiseen

29.2.2024 14.10
STM
Muutokset koskisivat ansiopäivärahan määrää, palkansaajan työssäoloehdon kertymistä sekä kuntien velvollisuutta järjestää kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuus eräille työttömille työnhakijoille. Muutosten tavoitteena on purkaa kannustinloukkuja sekä lisätä työllisyyttä.

Hallituksen esitys työrauhalainsäädännön muutoksista eduskuntaan

29.2.2024 14.15
TEM
Hallitus esittää työrauhan rikkomisesta tuomittavien sakkojen korottamista, suhteettomien myötätuntotaistelujen rajoittamista sekä enimmäiskestoa poliittisille lakoille. Uudistuksella ei rajoitettaisi työtaisteluja, joilla tavoitellaan parempia työehtoja omalla alalla.

Vuoden 2024 käyttösuunnitelma kannustaa Araa priorisoimaan nopeasti käynnistyviä asuntorakentamishankkeita

29.2.2024 13.59
YM
Valtioneuvosto on vahvistanut suunnitelman, jolla ohjataan valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa (ara-hankkeita) vuonna 2024. Tuki suunnataan erityisesti kasvaville alueille, joissa asuntojen tarve on suurin. Rakennusalan suhdannetilanteen takia etusijalla ovat nopeasti liikkeelle lähtevät hankkeet.

Kimmo Hakonen jatkaa tiedusteluvalvontavaltuutettuna

29.2.2024 13.51
OM
Valtioneuvosto on nimittänyt tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaan oikeustieteen kandidaatti Kimmo Hakosen viisivuotiskaudeksi 1.5.2024 alkaen.