Päätökset

Istuntosali valtioneuvoston linnassa.

Päätössivuilla julkaistaan tulevien istuntojen ajankohdat. Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä n. klo 15.

Kaikkien istuntojen päätökset julkaistaan istuntojen jälkeen. Ministeriöiden julkaisevat tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Julkaistut istuntoaineistot

Ministeriöiden päätöstiedotteet

Tasavallan presidentti päätti Suomen liittymisestä Natoon

23.3.2023 14.54
UM
Eduskunnan hyväksyttyä Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Ottawan sopimuksen, tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti 23. maaliskuuta 2023, että Suomi sitoutuu mainittuihin sopimuksiin. Esittelevänä ministerinä toimi ulkoministeri Pekka Haavisto. Tasavallan presidentti vahvisti myös kyseisten sopimusten voimaansaattamista koskevat lait.

Suomi lahjoittaa Ukrainalle puolustustarvikeapua, mukana lisää Leopard 2 -raivauspanssarivaunuja

23.3.2023 14.15
PLM
Suomi toimittaa Ukrainaan lisää puolustustarvikeapua. Tasavallan presidentti päätti asiasta 23.3.2023 valtioneuvoston esityksestä. Tämä on neljästoista puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle.

Taiteen akateemikon arvonimi kolmelle

23.3.2023 14.30
OKM
Kuvassa taiteen akateemikot. Vasemmalta Sirkku Peltola (kuva Heikki Salo), Kaija Saariaho (kuva Maarit Kytöharju) ja Roi Vaara.
Sirkku Peltola, Kaija Saariaho ja Roi Vaara. (Kuvat: Heikki Salo, Maarit Kytöharju ja Roi Vaara.)
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt taiteen akateemikon arvonimen näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja, dramaturgi Sirkku Peltolalle, säveltäjä Kaija Saariaholle sekä performanssitaiteilija Roi Vaaralle. Taiteilijat vastaanottavat arvonimen maaliskuussa Helsingissä järjestettävässä juhlatilaisuudessa.

Vastuu palovaroittimista siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle

23.3.2023 14.36
SM
Pelastuslakiin ja Pelastusopistosta annettuun lakiin on tulossa useita muutoksia. Esimerkiksi asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy vuoden 2026 alusta alkaen asukkaalta rakennuksen omistajalle.

Vuosien 2024–2027 tekninen julkisen talouden suunnitelma julkaistu

23.3.2023 15.37
VM VNK
Julkisen talouden suunnitelman kuvituskuva
Valtioneuvosto on päättänyt torstaina 23. maaliskuuta teknisestä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024–2027. Julkisen talouden suunnitelma kattaa koko julkisen talouden sisältäen valtiontaloutta, hyvinvointialueiden taloutta, kuntataloutta, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat.