Päätökset

Istuntosali valtioneuvoston linnassa.

Päätössivuilla julkaistaan tulevien istuntojen ajankohdat. Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä n. klo 15.

Kaikkien istuntojen päätökset julkaistaan istuntojen jälkeen. Ministeriöt julkaisevat tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Julkaistut istuntoaineistot

Ministeriöiden päätöstiedotteet

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan 383,59 miljoonaa euroa vuonna 2024

22.2.2024 14.11
STM
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnetään tänä vuonna yhteensä 383,59 miljoonaa euroa valtionavustusta, joka jaetaan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Avustuksia myönnetään 789 hakijalle yhteensä 1 797 avustuskohteeseen. Vuodelle 2024 haki avustusta 990 järjestöä ja yhteensä 2475 kohteeseen.

Tenon päivitetty kalastussääntö etenee eduskuntaan – sääntelytoimet on suunniteltu lohikantojen tehokkaaseen vahvistamiseen

22.2.2024 14.18
Valtioneuvosto esittää Tenon kalastussäännön 2024–2030 ja sen voimaansaattamislain hyväksymistä. Kalastuksen järjestämiseksi on tärkeää, että Suomella ja Norjalla on yhteinen kalastussääntö, jonka mukaan Tenolla kalastetaan.

TE-palvelut 2024 -uudistus: Suomeen tulossa 45 työllisyysaluetta

22.2.2024 14.58
TEM
Valtioneuvosto päätti 22.2.2024 neljästä työllisyysalueesta. Kaikki tulevat työllisyysalueet ovat nyt selvillä.