Päätökset

Istuntosali valtioneuvoston linnassa.

Päätössivuilla julkaistaan tulevien istuntojen ajankohdat. Valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat julkaistaan istuntoja edeltävänä päivänä n. klo 15.

Kaikkien istuntojen päätökset julkaistaan istuntojen jälkeen. Ministeriöt julkaisevat tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Julkaistut istuntoaineistot

Ministeriöiden päätöstiedotteet

Hallituksen esitys Suomen liittymisestä Nato SOFAan ja Pariisin pöytäkirjaan on annettu eduskunnalle

30.11.2023 14.08
UM
Valtioneuvosto antoi 30. marraskuuta Nato SOFAan ja Pariisin pöytäkirjaan liittymistä koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle. Esitys sisältää sopimusten voimaansaattamislakien lisäksi yhdeksän liitelakia. Esityksessä arvioidaan, että sopimusten hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöllä tehtävää päätöstä.

Hallitus esittää Suomen ja Ruotsin raja-alueen poliisiyhteistyötä koskevan sopimuksen vahvistamista

30.11.2023 14.02
SM
Hallitus esitti torstaina 30.11. eduskunnalle Suomen ja Ruotsin välisen raja-alueen poliisiyhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymistä.

Koko Suomen itäraja suljetaan

28.11.2023 16.16
SM VNK
Valtioneuvosto on päättänyt sulkea Raja-Joosepin rajanylityspaikan keskiviikon ja torstain välisenä yönä eli 30.11.2023 alkaen. Päätöksen myötä kaikki rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ovat suljettuja 13.12. saakka.  Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla.