Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 VN 52/2021

Istunnon ajankohta 29.4.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

29.4.2021 13.55 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Hallituksen vuosikertomus 2020

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eeva Asikainen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342174

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 21/2021 vp) peruuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, Hallitusneuvos p.029 5163521

Sosiaali- ja terveysministeriön kahden erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi *

Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, Henkilöstöpäällikkö p.+35 8295250113

Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta