Valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 VN 132/2021

Istunnon ajankohta 9.12.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

9.12.2021 13.53 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Merja Saaritsa-Lantta, Erityisasiantuntija p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Ulkoministeriön osastopäällikön tehtävään määrääminen

Tarja Kangaskorte, Lähetystöneuvos p.029 5350292

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150181

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jari Rutanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295330011

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen