Valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 VN 132/2021

Istunnon ajankohta 9.12.2021 13.00

9.12.2021 13.53 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.