Valtioneuvoston yleisistunto 10.2.2022 VN 15/2022

Istunnon ajankohta 10.2.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

10.2.2022 13.50 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Erityisasiantuntija p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Nina Routti-Hietala, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488242

Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021—2027

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, Kansliapäällikkö p.+35 8295330182

Suomen Akatemian pääjohtajan viran täyttäminen