Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2023 VN 74/2023

Istunnon ajankohta 12.10.2023 13.15

12.10.2023 14.03 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.