Ahvenanmaan maakuntalait OM/2022/51

« Tasavallan presidentin esittely 13.4.2022 13.30

Oikeusministeriö

Landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150181
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla määrätä esityslistassa tarkoitetun maakuntalain 14 §:n raukeamaan sekä muilta osin päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakiin.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen