Ahvenanmaan maakuntalait OM/2022/51

« Tasavallan presidentin esittely 13.4.2022 13.30

Oikeusministeriö

Landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa, p. 029 5150181

Esitys

Tasavallan Presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla määrätä esityslistassa tarkoitetun maakuntalain 14 §:n raukeamaan sekä muilta osin päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakiin.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.