Sisäministeriön asetus SM/2022/102

« Raha-asiainvaliokunta 20.12.2022 14.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden ja virka-avun maksullisuudesta vuonna 2023

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, p. +358 295 488 662

Asia

Asetuksen sisältö ja tekstiosa vastaisi valtaosin voimassaolevaa vuotta 2022 koskevaa asetusta. Soveltamisala koskisi vain Poliisihallitusta ja sen alaista poliisia ja olisi sama kuin vuoden 2022 asetuksessa. Maksuasetukseen ehdotetaan lisäksi eräitä sisällöllisiä tarkistuksia. Asetuksen soveltamisalaa ehdotetaan HE 151/2022 vp mukaisesti laajennettavaksi koskemaan myös poliisin antamaa virka-apua. Maksujen tarkistuksia ei esitetä nykyisiin suoritteisiin. Maksutaulukkoon tehtäisiin ainoastaan 13.3.2023 käyttöönotettavia uusia henkilökorttisuoritteita koskevat lisäykset sekä yleisötilaisuuspäätösten maksumallin uudistamisesta johtuvat muutokset.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuonna 2023 lupatuottoja arvioidaan kertyvän noin 55,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 osalta lupatuottoja arvioidaan kertyvän noin 66 miljoonaa euroa. Arvio on huomattavasti suurempi kuin vuoden 2021 syksyllä maksuasetusta valmisteltaessa arvioitiin. Kuluva vuosi on ollut volyymiltään ennätysvuosi poliisin lupahallinnossa. Matkustusasiakirjojen kysyntä on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen suurta kahden koronavuoden jälkeen. Passien määrä lähti räjähdysmäiseen nousuun helmi-maaliskuun vaihteessa koronarajoitusten poistuessa ja Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.