Talousneuvoston kokoukset

Talousneuvoston kokuksissa käytävä keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin. Talousneuvoston kokouksen muistio ja sen mahdolliset liitteet ovat luettavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla noin viikko kokouksen jälkeen.

2024

Huhtikuu

3.4.2024 Osaaminen, tuottavuus ja talouskasvu

Tammikuu

24.1.2024 EU:n globaali rooli ja ajankohtaiset asiat

2023

Marraskuu

22.11.2023 Talous- ja teollisuuspolitiikan globaalit muutostekijät

Syyskuu

27.9.2023 Talouden tilanne ja finanssipolitiikan linjaus

Helmikuu

22.2.2023 Julkisen talouden kehysjärjestelmän uudistamistarpeet

2022

Lokakuu

5.10.2022 Energiakriisi ja siihen vastaaminen

Syyskuu

7.9.2022 Talouden näkymät 

Kesäkuu

1.6.2022 Ekologisesti kestävä talouspolitiikka 2020-luvulla

Yleisölle avoin konferenssi, Pikku-Finlandia

Huhtikuu

27.4.2022 Geotalouden kehityssuunnat ja Suomi

Maaliskuu

2.3.2022 Talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikka

Tammikuu

25.1.2022 EU:n finanssipolitiikan sääntöjen uudistaminen

2021

Joulukuu

1.12.2021 EU:n ilmastopaketti

Lokakuu

20.10.2021 Koronakriisin vaikutus arvoketjuihin ja talouden suhdanneherkkyys

Syyskuu

15.9.2021 Rahapolitiikan ajankohtaiset kysymykset

Maaliskuu

10.3.2021 Ilmastopolitiikka, kestävä kasvu ja työllisyys

Tammikuu

27.1.2021 Talous kriisin jälkeen

2020

Marraskuu

18.11.2020 Väestöpoliittinen selvitys

Lokakuu

21.10.2020 Kansainvälisen yritysverotuksen kehityssuunnat

Syyskuu

24.9.2020 Oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan

Yhteiskokous kestävän kehityksen toimikunnan ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kanssa 

Kesäkuu

10.6.2020 Rahapolitiikka ja talouden näkymät

Helmikuu

5.2.2020 Kansainvälisten arvoketjujen kehitys ja merkitys Suomelle

2019

Marraskuu

27.11.2019 Vaihtoehtoiset polut hiilieutraalisuuteen

Lokakuu

23.10.2019 Syntyvyyden alenemisen syyt ja taloudelliset vaikutukset

Syyskuu

3.9.2019 Talouden tilannekuva ja talousneuvoston työn suuntaaminen