Ekonomiska rådets möten

2024

 • 3.4.2024: Kompetens, produktivitet och ekonomisk tillväxt
 • 24.1.2024: EU:s globala roll och aktuella frågor

2023

 • 22.11.2023 Globala förändringsfaktorer för ekonomisk- och industripolitik
 • 27.9.2023 Lägesbilden inom ekonomin och finanspolitikens inriktning
 • 22.2.2023 Utvecklingsbehov i ramarna för statsfinanserna

2022

 • 5.10.2022 Energikrisen och politiska åtgärder
 • 7.9.2022 De ekonomiska utsikterna
 • 1.6.2022 Ekologiskt hållbar ekonomisk politik på 2020-talet - Konferens som ordnas av ekonomiska rådet
 • 27.4.2022 Geoekonomiska utvecklingstrender och Finland
 • 2.3.2022 De ekonomiska utsikterna och ECB:s penningpolitiken
 • 25.1.2022 Reformen av EU:s finanspolitiska regler

2021

 • 1.12.2021 EU:s klimatpaket
 • 20.10.2021 Coronakrisens inverkan på värdekedjorna samt ekonomins konjunkturkänslighet
 • 15.9.2021 Aktuella frågor inom penningpolitiken
 • 10.3.2021 Klimatpolitik, hållbar tillväxt och sysselsättning
 • 27.1.2021 Ekonomi efter krisen

2020

 • 18.11.2020 Befolkningspolitisk utredning
 • 21.10.2020 Utvecklingstrenderna inom den internationella företagsbeskattningen
 • 24.9.2020 En rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle - Gemensamma möte med kommissionen för hållbar utveckling och rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde
 • 10.6.2020 Penningpolitiken och de ekonomiska utsikterna  
 • 5.2.2020 Utvecklingen av internationella värdekedjor och konsekvenser för Finland

2019

 • 27.11.2019 Alternativa vägar till klimatneutralitet
 • 23.10.2019 Orsaker till och ekonomiska konsekvenser av den sjunkande nativiteten
 • 3.9.2019 Lägesbilden inom ekonomin och inriktning av ekonomiska rådets arbete