Ministerivaliokunnat

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa: ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, EU-ministerivaliokunta, raha-asiainvaliokunta ja talouspoliittinen ministerivaliokunta. Ministerivaliokuntien puheenjohtaja on pääministeri.

Asioiden valmistelua varten voidaan asettaa myös muita kuin lakisääteisiä ministerivaliokuntia. Valiokuntien jäsenet määrää pääministeri neuvoteltuaan hallitusryhmien kanssa. Valiokuntien tehtävät määrätään asettamisen yhteydessä. Ylimääräinen ministerivaliokunta asetetaan valtioneuvoston yleisistunnossa.

Marinin hallituksen ministerivaliokunnat