Ministerivaliokunnat ja -työryhmät

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa:

  • ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
  • EU-ministerivaliokunta
  • raha-asiainvaliokunta
  • talouspoliittinen ministerivaliokunta.

Lakisääteisten ministerivaliokuntien puheenjohtaja on pääministeri. Valtioneuvoston yleisistunto voi tarvittaessa asettaa ylimääräisiä ministerivaliokuntia. 

Ministerivaliokuntien lisäksi voidaan perustaa tietyn asian tai asiakokonaisuuden valmisteluun ministerityöryhmä. Ministerityöryhmistä, niiden tehtävistä ja jäsenistä sovitaan hallitusneuvottelujen yhteydessä tai myöhemmin hallituskaudella. 

Muutokset ministerityöryhmien sihteeristöissä 21.12.2023
Ministerityöryhmien asettaminen valtioneuvoston yleisistunnossa 14.7.2023
Ministerityöryhmien pääsihteerien ja sihteeristöjen määrääminen valtioneuvoston yleisistunnossa 7.9.2023 
Muutos ministerityöryhmän kokoonpanossa ja ministerityöryhmien tehtävissä valtioneuvoston yleisistunnossa 21.9.2023

Sivun sisältö suomenkielisillä viittomilla viitottuna