Valtioneuvoston nimittäminen ja järjestäytyminen

Pääministerin valinta alkaa eduskuntaryhmien välisillä neuvotteluilla hallitusohjelmasta ja hallituksen kokoonpanosta. Neuvottelutuloksen perusteella ja puhemiestä kuultuaan tasavallan presidentti antaa eduskunnalle tiedon pääministeriehdokkaasta. Eduskunta valitsee pääministerin ja presidentti nimittää hänet tehtävään. Muut ministerit presidentti nimittää pääministerin ehdotuksen mukaisesti.

Ehdokas valitaan pääministeriksi, jos hän on saanut eduskunnassa toimitetussa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos ehdokas ei saa vaadittavaa enemmistöä, asetetaan uusi pääministeriehdokas samalla tavalla. Jollei uusikaan ehdokas saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan eduskunnassa avoimena äänestyksenä pääministerin vaali. Valituksi tulee tällöin eniten ääniä saanut henkilö.

Ministerit nimitetään tehtäviinsä tasavallan presidentin avoimella kirjeellä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Avoimessa kirjeessä mainitaan, kenet nimitetään pääministeriksi sekä jokaisen muun ministerin osalta, miksi ministeriksi (esimerkiksi valtiovarainministeriksi) tai minkä ministeriön asioita käsittelemään hänet määrätään (esimerkiksi kulttuuriministeriksi käsittelemään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia asioita).

Presidentti tekee päätöksensä valtioneuvoston nimittämisestä valtioneuvostossa tasavallan presidentin esittelyssä. Läsnä ovat eroavan hallituksen ministerit.