17.4.2014

Hallitus ehdottaa tiukennuksia pankkilainsäädäntöön

Valtioneuvosto on antanut torstaina 17. huhtikuuta eduskunnalle ehdotuksen uudeksi luottolaitoslaiksi.

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin direktiivi ja asetus, jotka perustuvat pankkisääntelyn maailmanlaajuiseen kokonaisuudistukseen (niin kutsuttu Basel III). Tarkoituksena on poistaa niitä epäkohtia nykyisessä lainsäädännössä, joiden on katsottu myötävaikuttaneen vuonna 2008 kärjistyneeseen kansainväliseen finanssikriisiin.

 

17.4.14

Vähävaraisten avun rahastolla jatkoa EU:n ruoka-avulle

Hallitus päätti torstaina 17. huhtikuuta vähävaraisten avun rahaston organisoinnista Suomessa. Rahastoa hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö. Ruoka-apuohjelmaa hallinnoi ja sen toimeenpanosta vastaa Maaseutuvirasto. Ohjelmasta jaetaan kumppaniorganisaatioiden avulla ruokaa vähävaraisimmille.

 

16.4.14

Liikenne- ja kuntaministeri Virkkunen: Taksialaa syytä avata kilpailulle

Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen pitää Kuluttaja- ja kilpailuviraston avausta taksiliikenteen kilpailun lisäämisestä tervetulleena ja odotettuna.

"Henkilöliikennettä koskeva lainsäädäntö on vanhentunut ja uudistuksen tarpeessa. Kokonaisuuden läpikäyminen on perusteltua alan terveen ja toimivan kilpailun vahvistamiseksi, kuten Kuluttaja- ja kilpailuvirastokin esittää", ministeri Virkkunen sanoo.

 

16.4.14

Avoimen tiedon mahdollisuudet esillä Avoin Suomi 2014 -messuilla

Valtioneuvoston kanslia järjestää ensi syksynä yhdessä yhteistyötahojen kanssa avoimen tiedon hyödyntämiseen keskittyvän suurtapahtuman. Avoin Suomi 2014 -messut pidetään Helsingissä Wanhassa Satamassa 15. ja 16. syyskuuta 2014.

Messuilla kohtaavat yritykset, kansalaisjärjestöt, tutkijat, hallinto ja päätöksentekijät. Osallistujat haastetaan hyödyntämään avointa tietoa, yhteisölliseen kehittämiseen ja edistämään yhdessä avoimuutta ja avoimen tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on saada näkyvyyttä avoimen tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksille ja suomalaisille menestystarinoille.

 

16.4.14

Valtiovarainministeriö käynnistää selvitystyön valtion keskus- ja aluehallinnon uudistamiseksi

Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen asetti 11. huhtikuuta keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen (VIRSU-hanke). Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja päällekkäisen työn vähentämiseen ja valtion resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Uudistamisella tavoitellaan 0,5 %.n vuotuista tuottavuuden kasvua ja nykyistä selkeämpää ja yhtenäisempää hallintoa.

 

16.4.14

Tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat keskiviikkona 16. huhtikuuta Ukrainan tilanteesta. Jännite Itä-Ukrainassa on lisääntynyt. Hallituksen vetoomuksia hallintorakennusten aseellisen valtauksen lopettamisesta ei ole noudatettu. Hallitus pyrkii velvollisuutensa mukaisesti palauttamaan järjestyksen. Uhreilta ei ole vältytty ja väkivaltaisuuksien leviäminen on mahdollista.

 

16.4.14

Ihalainen: Lähetettyjen työntekijöiden asema paranee uudella EU-direktiivillä

Työministeri Lauri Ihalainen on tyytyväinen, että Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona 16. huhtikuuta täysistunnossaan lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanodirektiivin. Sillä varmistetaan, että työnantajat noudattavat lähetettyjen työntekijöiden työehtoja käytännössä.

"Täytäntöönpanodirektiivi on merkittävä edistysaskel työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Direktiivin ansiosta lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonta tehostuu", ministeri Ihalainen painottaa.

 

16.4.14

Saksan Eurooppa-asioista vastaava apulaisministeri Michael Roth vieraili Helsingissä

Saksan Eurooppa-asioista vastaava apulaisministeri Michael Roth vieraili Suomessa keskiviikkona 16. huhtikuuta Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin vieraana. Ministerit keskustelivat Ukrainan tilanteesta, EU:n ja USA:n kauppa- ja investointikumppanuusneuvotteluista, kevään eurovaaleista sekä Euroopan tulevaisuudesta.