Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Suomi rajoittaa voimakkaasti venäläisten matkustamista turismitarkoituksessa Suomeen valtioneuvoston periaatepäätöksellä

29.9.2022 15.14

Suomi rajoittaa valtioneuvoston periaatepäätöksellä 29. syyskuuta 2022 voimakkaasti venäläisten matkustamista turismitarkoituksessa Suomeen. Maahantulorajoitukset astuvat voimaan 30. syyskuuta 2022 klo 00.00, ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ja Venäjän julistama liikekannallepano ovat johtaneet Euroopan turvallisuustilanteen muuttumiseen. Valtioneuvosto katsoo, että Venäjän liikekannallepano sekä nopeasti lisääntyvä Suomeen ja Suomen kautta tapahtuva matkailu Venäjältä vaarantaa Suomen kansainvälistä asemaa ja kansainvälisiä suhteita.

Tiedotustilaisuuden tallenne 29.9. | YouTube

Ajankohtaista

Hallituksen esitys
Sähkön ja henkilökuljetusten arvonlisäveroa alennetaan

29.9.2022 13.17
VM
Sähköön sovellettavaa arvonlisäverokantaa ehdotetaan alennettavaksi 24 prosentista 10 prosenttiin. Lisäksi kotimaan henkilökuljetukset vapautettaisiin verosta oikeuksin vähentää hankintoihin sisältyvä vero (ns. nollaverokanta). Hallituksen esityksen tavoitteena on kompensoida erityisesti sähkön hinnan voimakkaasta noususta aiheutuvia kustannuksia kotitalouksille ja parantaa niiden ostovoimaa voimakkaan inflaation aikana. Hallitus linjasi toimista syyskuun alussa käydyissä vuoden 2023 talousarvioesitystä koskevissa neuvotteluissa.

Mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöä uudistetaan

29.9.2022 13.49
STM
Hallitus esittää uudistuksia mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön. Jatkossa hoidosta ja sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyöstä säädettäisiin ensisijaisesti sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa.

Koronaa edelleen laajasti Suomessa ja monissa EU-maissa

29.9.2022 10.04
STM
Korona virus
Koronaviruksen ilmaantuvuus ja tautitaakka ovat kääntyneet syksyn myötä noususuuntaan Suomessa ja monissa EU–maissa. Tartunnat lisääntynevät talvea kohti mentäessä. Jokainen voi omalla toiminnallaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Energiaministerit linjaavat toimista talven sähkönhintojen keventämiseksi

29.9.2022 14.52
TEM
EU-lippuja
EU:n energiaministerit tapaavat ylimääräisessä energianeuvostossa perjantaina 30.9.2022. Tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys EU-maiden välillä neuvoston asetuksesta hätätoimista, joilla EU puuttuu korkeisiin sähkön hintoihin ja vähentää energiahinnoista kuluttajille aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

OECD:lta suosituksia Suomelle osaamistason nostamiseksi ja koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi

29.9.2022 9.04
OKM
OECD on arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman (Oikeus oppia) tavoitteita ja toimia Suomen koulutushaasteiden osalta. OECD esittää myös ratkaisuja osaamistason nostoon ja koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Niitä ovat koulutuksen rahoituksen uudistaminen, varhaiskasvatuksen osallistumisasteen lisääminen ja laadun kehittäminen sekä oppimiserojen kaventaminen lähikouluperiaatetta vahvistamalla. Arviointiraportti julkistettiin 29.9.

Kuvat

Uutiskuvat julkaistaan valtioneuvoston Flickr-tilillä.

Valtioneuvoston aineistopankki sisältää henkilökuvia ministereistä ja virkamiehistä sekä kuvia valtioneuvoston tiloista.

Verkkolähetykset

Suorat lähetykset hallituksen tiedotustilaisuuksista ja muista tapahtumista ovat katsottavissa valtioneuvoston YouTube-kanavalla.

Päätökset

Miten voin auttaa ukrainalaisia?

10.5.2022 17.32

Suomalaiset haluavat auttaa ukrainalaisia hädän keskellä, ja viranomaiset saavat asiasta paljon yhteydenottoja. Yhteydenotoissa kysytään myös, kuinka voi auttaa Ukrainan naapurimaita, joihin kohdistuu kasvava paine Ukrainasta paenneiden auttamiseksi.

Sisäministeriö on koonnut tietopaketin muun muassa raha-, tavara- ja vaatelahjoituksista sekä ukrainalaisten majoittamisesta ja kuljetusten järjestämisestä. 

Avun tarjoaminen ukrainalaisille | sisäministeriö

Tutustu myös 

Hallituksen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Hallituksen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sopinut vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta. Hallitus on kehysriihessään linjannut mittavista toimista, jotka vahvistavat turvallisuutta, luovat näkymää tulevaisuuteen ja rakentavat kestävää kasvua.

Valtion budjetti 2023

Valtion budjetti 2023

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2023. Talousarvioesityksessä määrärahoiksi ehdotetaan 80,5 miljardia euroa. Tuloiksi arvioidaan 72,5 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 8,0 miljardia euroa alijäämäinen.

Hallitusohjelma

Hallitusohjelma

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma on "Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta".

Valtioneuvosto

Valtioneuvosto

Valtioneuvostolla tarkoitetaan Suomen hallitusta, johon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Sillä tarkoitetaan myös valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa päätöksentekoelintä.

Tietoa valtioneuvostosta

Nykyinen hallitus

Nykyinen hallitus

Tasavallan presidentti nimitti 10. joulukuuta 2019 pääministeri Sanna Marinin hallituksen, joka on itsenäisen Suomen 76. hallitus. Hallituksen muodostavat Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen Keskusta, Vihreä Liitto, Vasemmistoliitto ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue. Marinin hallituksessa on 19 ministeriä.

Pääministeri Marinin hallitus

Suomen hallitukset

Suomen hallitukset

Voit hakea Suomen hallituksia, niiden kokoonpanoja ja hallitusohjelmia vuodesta 1917 alkaen. Löydät tietoa Suomen nykyisistä ja entisistä ministereistä.

Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917

Sivun alkuun