Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Pääministeri Marin Uuteen-Seelantiin ja Australiaan

25.11.2022 16.50

Pääministeri Sanna Marin vierailee Uudessa-Seelannissa ja Australiassa 29. marraskuuta–3. joulukuuta. Marin tapaa Uuden-Seelannin pääministerin Jacinda Ardernin Aucklandissa ja Australian pääministerin Anthony Albanesen Sydneyssä. Matkalle osallistuu myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja suomalaisyritysten valtuuskunta.

Ajankohtaista

TP-UTVA:ssa esillä Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan, Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä Suomen Nato-jäsenyysprosessi

25.11.2022 12.43
VNK
TP-Utvan kuvituskuva
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät perjantaina 25.11., että Suomi jatkaa osallistumista OIR-operaatiossa (Operation Inherent Resolve) Irakissa noin 75 sotilaalla vuoden 2024 loppuun asti. Tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin sekä tähän liittyviin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin. Eduskunnalle annetaan asiassa selonteko sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti.

Valtiolta 200 miljoonan euron pääomitus Ilmastorahasto Oy:lle

24.11.2022 21.27
TEM
Valtioneuvosto valtuutti 24.11.2022 työ- ja elinkeinoministeriön tekemään valtion puolesta 200 miljoonan euron vastikkeettoman sijoituksen Ilmastorahasto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Pääomitus tehtäisiin yhdessä erässä vuonna 2022.

Hallituksen esitys hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta eduskuntaan

24.11.2022 14.05
VM
Hallitus esittää muutoksia hyvinvointialueiden siirtymätasaukseen ja vuoden 2023 rahoitusta korjaavaan kertakorvaukseen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2023. Yliopistosairaalalisä ei sisälly esitykseen tässä vaiheessa.

Sosiaalinen luototus laajenee käyttöön koko Suomeen 

24.11.2022 14.03
STM
Jokaisen hyvinvointialueen on järjestettävä sosiaalista luototusta alueellaan 1.8.2023 alkaen. Sosiaalinen luototus pysyy edelleen sosiaalihuoltoon kuuluvana sosiaalityön välineenä. Uutta on se, että sosiaaliseen luototukseen voidaan myöntää vapaakuukausia ja maksuvapautuksia laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Suomalaisten turvallisuuden tunne on kohonnut viime keväästä – tilanne maailmalla aiheuttaa kuitenkin huolta

24.11.2022 13.35
SM
Väestön tuntemukset ovat pääpiirteittäin pysyneet samoina viime keväästä. Väestön sisällä on eroja huolen määrässä ja suhtautumisessa esimerkiksi kansainväliseen apuun. Erot nousevat myös alueellisesti tarkastellessa kaupunkilaisia ja maaseudulla asuvia. Tiedot käyvät ilmi sisäministeriön turvallisuuden tunteen kehittymistä kuvaavasta seurannasta.

Kuvat

Uutiskuvat julkaistaan valtioneuvoston Flickr-tilillä.

Valtioneuvoston aineistopankki sisältää henkilökuvia ministereistä ja virkamiehistä sekä kuvia valtioneuvoston tiloista.

Verkkolähetykset

Suorat lähetykset hallituksen tiedotustilaisuuksista ja muista tapahtumista ovat katsottavissa valtioneuvoston YouTube-kanavalla.

Päätökset

Miten voin auttaa ukrainalaisia?

10.5.2022 17.32

Suomalaiset haluavat auttaa ukrainalaisia hädän keskellä, ja viranomaiset saavat asiasta paljon yhteydenottoja. Yhteydenotoissa kysytään myös, kuinka voi auttaa Ukrainan naapurimaita, joihin kohdistuu kasvava paine Ukrainasta paenneiden auttamiseksi.

Sisäministeriö on koonnut tietopaketin muun muassa raha-, tavara- ja vaatelahjoituksista sekä ukrainalaisten majoittamisesta ja kuljetusten järjestämisestä. 

Avun tarjoaminen ukrainalaisille | sisäministeriö

Tutustu myös 

Valtion budjetti 2023

Valtion budjetti 2023

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2023. Talousarvioesityksessä määrärahoiksi ehdotetaan 80,5 miljardia euroa. Tuloiksi arvioidaan 72,5 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 8,0 miljardia euroa alijäämäinen.

Hallituksen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Hallituksen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sopinut vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta. Hallitus on kehysriihessään linjannut mittavista toimista, jotka vahvistavat turvallisuutta, luovat näkymää tulevaisuuteen ja rakentavat kestävää kasvua.

Hallitusohjelma

Hallitusohjelma

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma on "Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta".

Valtioneuvosto

Valtioneuvosto

Valtioneuvostolla tarkoitetaan Suomen hallitusta, johon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Sillä tarkoitetaan myös valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa päätöksentekoelintä.

Tietoa valtioneuvostosta

Nykyinen hallitus

Nykyinen hallitus

Tasavallan presidentti nimitti 10. joulukuuta 2019 pääministeri Sanna Marinin hallituksen, joka on itsenäisen Suomen 76. hallitus. Hallituksen muodostavat Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen Keskusta, Vihreä Liitto, Vasemmistoliitto ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue. Marinin hallituksessa on 19 ministeriä.

Pääministeri Marinin hallitus

Suomen hallitukset

Suomen hallitukset

Voit hakea Suomen hallituksia, niiden kokoonpanoja ja hallitusohjelmia vuodesta 1917 alkaen. Löydät tietoa Suomen nykyisistä ja entisistä ministereistä.

Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917

Sivun alkuun