Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Eurooppaministeri Tuppurainen yleisten asioiden neuvostoon

Valtioneuvoston viestintäosasto
17.7.2019 14.49
Tiedote 389/2019

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen osallistuu Suomen EU-puheenjohtajakauden ensimmäiseen yleisten asioiden neuvostoon torstaina 18. heinäkuuta Brysselissä. Ministeri Tuppurainen johtaa puhetta neuvoston kokouksessa, jonka aiheina ovat EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) valmistelu, EU:n strategisen ohjelman (2019–2024) täytäntöönpano ja oikeusvaltiokysymykset. Suomi esittelee neuvostossa myös puheenjohtajakautensa prioriteetit.

Puheenjohtajamaana Suomi esittelee neuvoston julkisessa käsittelyssä suunnitelmansa siitä, miten se aikoo kaudellaan edistää rahoituskehysneuvotteluja. Tavoitteena on, että Eurooppa-neuvostossa voitaisiin saavuttaa kehyksestä sopu vuoden loppuun mennessä. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteena on tuottaa lukuja sisältävä viimeistelty neuvotteluluonnos, joka muodostaa pohjan päämiestason loppuvaiheen neuvotteluille.

Suomi esittelee neuvostossa myös, miten se puheenjohtajana integroi EU:n strategisen ohjelman (2019–2024) painopisteitä neuvoston työhön. Tämäkin asiakohta käsitellään julkisena, jotta kansalaiset voivat seurata, miten neuvosto toimeenpanee unionin uusia painopisteitä. On tärkeää, että EU keskittyy asiakokonaisuuksiin, joissa se voi tuottaa eurooppalaista lisäarvoa. Näitä ovat muun muassa vastuullinen ilmastopolitiikka, kestävä kasvu, sosiaalinen ulottuvuus, turvallisuus ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen.

Suomi edistää puheenjohtajakaudellaan kokonaisvaltaista keskustelua EU:n oikeusvaltiovälineiden vahvistamisesta ja kehittämisestä. Näillä välineillä ennaltaehkäistään oikeusvaltiopuutteita ja valvotaan oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista. Komissio esittelee neuvoston kokouksessa omia ehdotuksiaan oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta unionissa. Neuvosto jatkaa keskustelua aihepiiristä syyskuussa.

Neuvosto saa myös tilannekatsauksen Puolan oikeusvaltiotilanteesta. Kyse on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesta menettelystä, joka koskee EU:n yhteisten arvojen noudattamista. Lisäksi neuvostossa on määrä hyväksyä yleiset toimintatavat 7 artiklan 1 kohdan mukaisille kuulemisille. Näitä toimintatapoja on tarkoitus jatkossa soveltaa kaikkia jäsenvaltioita koskevissa vastaavissa prosesseissa.

”Yleisten asioiden neuvostossa on syksyn aikana käsittelyssä tärkeitä asioita, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia. Sekä monivuotinen rahoituskehys että oikeusvaltioasiat tulevat testaamaan jäsenvaltioiden päättäväisyyttä ja halukkuutta entistä vahvemman, yhtenäisemmän ja tehokkaamman unionin kehittämiseksi. Puheenjohtaja ei voi onnistua yksin, mutta hyvä kapellimestari saa orkesterin soittamaan yhteen. Tätä yhteistä tahtotilaa lähden rakentamaan”, sanoo ministeri Tuppurainen.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. Suomen EU-puheenjohtajakaudella (1.7.-31.12.2019) eurooppaministeri Tuppurainen johtaa neuvoston puhetta.

Sivun alkuun