Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus linjasi hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.1.2021 16.07
Tiedote 45/2021
Pääministeri Marin ja perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru tiedotustilaisuudessa 25.1.2021

Hallitus linjasi neuvottelussaan 25. tammikuuta hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä. Valtioneuvosto tekee asiasta periaatepäätöksen huomenna 26. tammikuuta.

Hybridistrategian toimintasuunnitelmaan täydennetään kolme uutta toimenpidekokonaisuutta, joiden tavoite on torjua koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen ja erityisesti herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen leviäminen Suomessa. 

Toimenpidesuunnitelmaa täydennetään seuraavasti:

Taso 1. Kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet on otettava täysimääräisinä käyttöön leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Voimassa olevien rajoitustoimien on pysyttävä vähintään nykyisellä tasollaan, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen estämiseksi tehtyjen toimien vaikuttavuutta on voitu arvioida. 

Taso 2. Epidemian nopean kiihtymisen tai virusmuunnoksen leviämisen uhan perusteella otetaan käyttöön leviämisvaiheen suositukset ja ohjeet. Tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien väheneminen koko maassa. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa alueet ottamaan toimet käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon perusteella. Ne otetaan käyttöön, mikäli virusmuunnos lisääntyy alueellisesti ja määrällisesti niin, että epidemian leviämisen estäminen vaatii välittömiä toimia.  

Tasolla 2 voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti tai alueellisesti myös mahdollisia lisätoimenpiteitä, kuten esimerkiksi pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää. Koko maassa voidaan myös ottaa käyttöön laajin mahdollinen etätyösuositus ja maskisuositus.

Tartuntatautilainsäädännön mukaisista muista toimista tulisi päättää ennen lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia (esimerkiksi ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen).

Peruskoulun yläluokat voivat siirtyä etäopetukseen. Tämä on kuitenkin viimesijainen toimenpide. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittävät tarkennetut kriteerit sellaiselle ryhmäharrastustoiminnalle, joka on tasolla 2 keskeytettävä. Samalla tulee tehdä lapsia ja nuoria tukevia ennakoivia toimia, jotta lasten ja nuorten toimintakyvylle ja hyvinvoinnille aiheutuvia haittoja voidaan minimoida. 

Tasolle 2 siirtyminen edellyttää erillistä valtioneuvoston puoltoa. 

Taso 3. Poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto edellisten toimenpiteiden lisäksi. Kyseessä on äärimmäinen toimenpide, ja sitä voidaan perustella vain, jos kaikki edelliset toimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja epidemiatilanteen voidaan osoittaa aiheuttavan välittömän terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisen uhan, tai se on välttämätön väestön hengen tai terveyden turvaamiseksi.

Toimintasuunnitelmaa täydennetään - koronavirusepidemian hillintään uusia toimenpiteitä I STM 26.1.2021

Lisätietoja: 
kansliapäällikkö Kirsi Varhila, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja johtaja Pasi Pohjola, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]
ylilääkäri Taneli Puumalainen ja johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
[email protected]
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. 0295 330 182, ylijohtaja Riitta Kaivosoja p. 0295 330 129 (kulttuuri) ja ylijohtaja Esko Ranto p. 0295 330 115 (liikunta), opetus- ja kulttuuriministeriö

 
Sivun alkuun