Hoppa till innehåll

Regeringen drog upp riktlinjer för komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2021 16.07 | Publicerad på svenska 25.1.2021 kl. 18.13
Pressmeddelande 45/2021

Vid sin överläggning den 25 januari drog regeringen upp riktlinjer för komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin. Statsrådet fattar ett principbeslut i frågan i morgon den 26 januari.

Handlingsplanen för hybridstrategin kompletteras med tre nya åtgärdshelheter som syftar till att förhindra att coronaepidemin accelererar på nytt och i synnerhet att den mer smittsamma virusvarianten sprids i Finland.

Handlingsplanen kompletteras enligt följande:

Nivå 1. Alla åtgärder som finns att tillgå i samhällsspridningsfasen ska vidtas fullt ut i områden med samhällsspridning. De gällande restriktionerna ska hållas på åtminstone nuvarande nivå tills omfattningen av virusvariantens utbredning och verkningsfullheten hos de åtgärder som vidtagits för att förhindra dess spridning har kunnat utvärderas.

Nivå 2. De rekommendationer och anvisningar som gäller i samhällsspridningsfasen tas i bruk om epidemin hotar att accelerera eller om virusvarianten hotar att sprida sig. Målet är en snabb och kraftig minskning av närkontakter i hela landet. Social- och hälsovårdsministeriet styr områdena till att vidta åtgärder på basis av utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd. Åtgärder vidtas om virusvarianten ökar regionalt och kvantitativt så att det krävs omedelbara åtgärder för att förhindra spridningen av epidemin.

På nivå 2 kan också riksomfattande eller regionala tilläggsåtgärder vidtas. Det kan till exempel gälla att minska på det högsta tillåtna antalet personer vid sammankomster. I hela landet kan dessutom införas en så omfattande rekommendation som möjligt om distansarbete och användning av munskydd.

Beslut om andra åtgärder enligt lagstiftningen om smittsamma sjukdomar ska fattas innan det införs restriktioner som gäller barn och unga (t.ex. avbrytande av hobbyverksamhet i grupp).

De högre klasserna i grundskolan kan övergå till distansundervisning. Detta är dock en åtgärd som ska vidtas i sista hand.

Undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ska fastställa närmare kriterier för sådan hobbyverksamhet i grupp som ska avbrytas på nivå 2. Samtidigt bör proaktiva åtgärder som stöder barn och unga vidtas i syfte att minimera olägenheterna för barns och ungas funktionsförmåga och välbefinnande.

Övergång till nivå 2 förutsätter särskilt förordnande av statsrådet.

Nivå 3. Undantagstillstånd utlyses och begränsningar av den fria rörligheten införs utöver de åtgärder som beskrivs ovan. Detta är en extrem åtgärd som är motiverad endast då alla de ovannämnda åtgärderna har visat sig otillräckliga och det kan påvisas att epidemiläget medför ett omedelbart hot om att hälso- och sjukvårdens bärkraft överskrids, eller då åtgärden är nödvändig för att trygga befolkningens liv eller hälsa.

Handlingsplanen kompletteras - nya åtgärder för att bekämpa coronavirusepidemin I Social- och hälsovårdsministeriet 26.1.2021

Ytterligare information:
Kirsi Varhila, kanslichef, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, och Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected];
Taneli Puumalainen, överläkare, och Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected];
Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 330 182, Riitta Kaivosoja, överdirektör, tfn 0295 330 129 (kultur), och Esko Ranto, överdirektör, tfn 0295 330 115 (idrott), undervisnings- och kulturministeriet