Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Energiaverotus muuttuu vuoden 2022 alusta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2021 13.36
Tiedote

Lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden, konesalien sekä kierrätysteollisuuden sähköverotukseen esitetään muutoksia. Ammattimaiselle vesiviljelylle palautettaisiin jatkossa maatalouden energiaveroja. Lisäksi liikenteessä käytetylle biokaasulle säädettäisiin valmistevero.

Esityksen tavoitteena on edistää polttoon perustumatonta lämmön tuotantoa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Edullisempaan sähköveroluokkaan siirrettäisiin kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon lämpöä tuottavissa lämpöpumpuissa ja sähkökattiloissa käytettävä sähkö. Myös näiden verkkojen ulkopuolella olevissa ja kokonaisteholtaan vähintään 0,5 megawatin lämpöpumpuissa sekä geotermisten lämmön kiertovesipumpuissa käytettävä sähkö kuuluisi jatkossa alempaan sähköveroluokkaan.

Alempaan sähköveroluokan piiriin kuuluvien konesalien piiriä laajennettaisiin, jotta ylijäämälämpöä kannustettaisiin hyödyntämään enemmän. Jatkossa myös nykyistä pienemmät konesalit olisivat oikeutettuja hankkimaan alemman sähköveroluokan sähköä, jos ne täyttävät palvelinlaitetehoon, ylijäämälämmön hyötykäyttöön ja energiatehokkuuteen perustuvia vaatimuksia.

Myös teollisessa kierrätysmateriaalien valmistuksessa ja jalostuksessa käytetty sähkö kuuluisi jatkossa alempaan sähköveroluokkaan. Tällainen toiminta olisi lisäksi oikeutettu energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen palautuksen voimassaoloajan loppuun saakka. 

Ammattimaisessa vesiviljelyssä käytetty sähkö siirtyisi alempaan sähköveroluokkaan. Se toteutettaisiin samalla veronpalautusmenettelyllä kuin muut maatalouden energiaverotuet.

Liikenteessä käytettävälle biokaasulle valmistevero 

Esityksen myötä liikenteessä käytettävästä biokaasusta kannettaisiin valmistevero, joka koostuisi nykyisen ympäristöperusteisen energiaveromallin mukaisesti energiasisältöverosta ja hiilidioksidiverosta. Lisäksi biokaasusta kannettaisiin huoltovarmuusmaksu. Verotaso määräytyisi lämmityspolttoaineiden verotason mukaisesti, jolloin energiasisältöveron määrä olisi 10,33 euroa megawattitunnilta ja hiilidioksidiveron määrän laskentaperuste olisi hiilidioksiditonnin arvo 53 euroa. Jos biokaasu täyttää lain kestävyysedellytykset ja muut vaatimukset, sen hiilidioksidiveroa alennetaan. Valtaosa biokaasusta olisikin liikennekäytössä kokonaan hiilidioksidiverotonta.

Lämmitys- ja työkonekäytössä kestävä biokaasu olisi jatkossakin verotonta. Verottomuuden edellytyksenä on, että sille saadaan tarvittava EU-lainsäädännön mukainen valtiontukihyväksyntä. Myös biokaasun pientuotanto olisi verotonta.

Bio- ja maakaasun verotusmenettelyä tarkennettaisiin. Samalla laajennettaisiin jakeluverkkojen mahdollisuutta rekisteröityä kaasun valmisteverovelvolliseksi.

Verotulot vähenevät 20 miljoonalla eurolla

Muutokset vähentäisivät valtion energiaverotuottoja yhteensä 20 miljoonalla eurolla vuodessa ja kasvattaisivat määrärahapuolella energiaveronpalautusta puolella miljoonalla eurolla. 

Hallituksen esitys liittyy vuoden 2022 talousarvioesitykseen. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Osa verotuista tulisi voimaan kuitenkin sen jälkeen, kun niille on saatu EU-hyväksyntä.

Hallituksen esitys julkaistaan päätökset-sivulla

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 02955 30372, leo.parkkonen(at)gov.fi