Hyppää sisältöön

U-kirjelmä
Hallitus tukee arvonlisäverotuksen nykyaikaistamista digiaikana

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2023 13.42
Tiedote

Euroopan komission ehdotuksilla nykyaikaistetaan ja parannetaan EU:n alv-järjestelmän toimivuutta yritysten kannalta ja parannetaan sen kykyä torjua petoksia pidemmälle viedyn digitalisaation avulla. Ehdotuksilla pyritään myös vastaamaan alustatalouden alv-haasteisiin.

Euroopan komissio antoi 8. joulukuuta ehdotukset EU-lainsäädännön muuttamisesta. Ehdotukset sisältävät seuraavat kolme pääasiallista toimenpidekokonaisuutta:

  • rajojen yli toimivien EU:n yritysten siirtyminen sähköiseen laskutukseen perustuvaan reaaliaikaiseen digitaaliseen alv-raportointiin
  • alustoja koskevien arvonlisäverosääntöjen päivittäminen
  • yhteisen alv-rekisteröinnin käyttöönotto koko EU:ssa.

Ehdotuksilla pyritään nykyaikaistamaan alv-järjestelmää siten, että arvonlisäverosäännöt soveltuvat entistä paremmin liiketoimintaan digiaikana. Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa arvonlisäverosääntöjä EU:ssa ja siten pienentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä hyödyntää digitaaliteknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia veropetosten torjunnassa.
Ehdotetut toimenpiteet otettaisiin käyttöön vaiheittain aikavälillä 2024–2028.

Hallitus kannattaa alv-järjestelmän uudistamista

Hallitus tukee ehdotusten tavoitteita. Hallitus kannattaa tavoitetta hyödyntää digitaaliteknologiaa veropetosten torjunnassa. Hallitus pitää tärkeänä myös tavoitetta yksinkertaistaa alv-järjestelmää ja vähentää yritysten hallinnollisia kustannuksia. Vielä on kuitenkin selvitettävä ehdotusten yksityiskohtia sekä kustannuksia yrityksille ja Verohallinnolle. Uudistusta on tarpeen tarkastella erityisesti pk-yritysten näkökulmasta.

Hallitus lähetti asiasta eduskunnalle U-kirjelmän 19. tammikuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta. Kirjelmä julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Pauliina Pitkänen, puh. 0295 530 395, pauliina.pitkanen(at)gov.fi