Hoppa till innehåll

U-skrivelse
Regeringen stöder en modernisering av mervärdesbeskattningen i den digitala eran

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 13.42
Pressmeddelande

EU:s system för mervärdesskatt moderniseras och förbättras ur företagens synvinkel och dess förmåga att bekämpa bedrägeri med hjälp av mer avancerad digitalisering förbättras genom Europeiska kommissionens förslag. Förslagen syftar också till att svara på momsutmaningarna inom plattformsekonomin.

Europeiska kommissionen utfärdade den 8 december förslag till ändring av EU-lagstiftningen. Förslagen innehåller följande tre primära åtgärdshelheter:

  • gränsöverskridande EU-företags övergång till digital momsrapportering i realtid baserad på elektronisk fakturering
  • uppdatering av mervärdesskattebestämmelserna för plattformar
  • införande av en gemensam momsregistrering i hela EU.

Målet med förslagen är att modernisera mervärdesskattesystemet så att mervärdesskattebestämmelserna bättre än tidigare lämpar sig för affärsverksamhet under den digitala tidsåldern. Målet är att förtydliga och förenkla mervärdesskattebestämmelserna i EU och därigenom minska företagens administrativa börda och utnyttja de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder när det gäller att bekämpa skattebedrägerier.

De föreslagna åtgärderna ska införas stegvis under perioden 2024–2028.

Regeringen understöder reformen av momssystemet

Regeringen stöder målen i förslagen. Regeringen understöder målet att utnyttja digital teknik i kampen mot skattebedrägerier. Regeringen anser också att målet att förenkla momssystemet och minska företagens administrativa kostnader är viktigt. Detaljerna i förslagen och kostnaderna för företag och Skatteförvaltningen behöver dock utredas noggrannare. Reformen bör granskas särskilt ur små och medelstora företags perspektiv.

Regeringen översände den 19 januari en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet. Skrivelsen publiceras på regeringens beslutssida.

Ytterligare information:
Pauliina Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 395, pauliina.pitkanen(at)gov.fi