Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Väliraportti
Kuntien digikannustin on edistänyt kuntien digitalisaatiota

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2022 9.23
Tiedote

Kuntien digitalisaation kehittämiseen myönnetyllä valtionavustuksella on toteutettu kunnissa monipuolisia hankkeita. Väliraportissa tarkasteltiin 52 päättyneen hankkeen loppuraporttia. Niiden perusteella voidaan todeta, että kannustinjärjestelmä on parantanut digitalisaation mahdollisuuksien ymmärtämistä ja lisännyt automaatiota kunnissa sekä luonut uusia verkostoja.

Väliraportin mukaan kunnat onnistuivat lisäämään tietoisuutta digitalisaatiosta ja tiedolla johtamisesta. Manuaalisia työvaiheita on digitalisoitu ja automatisoitu. Tiedon laatu, visualisointi, vertailtavuus ja tiedon keruun tavat ovat modernisoituneet. Kunnat arvioivat, että tällä on myönteisiä vaikutuksia kunnan toiminnan ja päätöksenteon kustannustehokkuuteen. 

Toimintatapojen uudistamisella kunnat ovat pyrkineet myös parantamaan ja monipuolistamaan asukkaiden palveluita sekä vaikutusmahdollisuuksia. Kuntien yhteishankkeet ovat puolestaan synnyttäneet uusia verkostoja ja mahdollistaneet oppien ja resurssien jakamisen.

Hankkeiden haasteet edellyttivät kunnilta joustavuutta

Vaikka hankkeiden yleiskuva on positiivinen, törmättiin hankkeissa myös erilaisiin haasteisiin. Yleisimpiä niistä olivat hankehenkilöstön puute tai avainhenkilöiden odotettua suurempi vaihtuvuus hankkeen aikana, tekniset ongelmat hankkeen kannalta keskeisten ICT-järjestelmien muokkaamisessa tai käytössä, hankkeeseen osallistuneiden kuntien erilaiset lähtötilanteet, resurssit ja odotukset hanketta kohtaan, epäselvät tavoitteet ja koronapandemian aiheuttamat muutokset kunnan toiminnassa ja henkilöstön työtehtävissä.

Kunnat vastasivat eteen tulleisiin haasteisiin esimerkiksi muokkaamalla alkuperäisiä toimintasuunnitelmia tai hankkimalla apua ostopalveluna.

Arvioitujen hankkeiden perusteella valtionavustuksen voidaan todeta toimineen tarkoituksenmukaisena kuntien digitalisaation kehittämisen ohjausmekanismina. Se on ohjannut hankekuntia tarkastelemaan digitalisaation tilaa ja etsimään erilaisia keinoja sen parantamiseksi. On tärkeää, että hankkeiden myönteiset tulokset vakiintuvat osaksi kunnan toimintaa. 

Taustatietoja

Valtiovarainministeriö käynnisti kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän syksyllä 2019 valtioneuvoston asetuksen perusteella. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Vuoden 2022 huhtikuuhun mennessä 122 hanketta on saanut myönteisen valtionavustuspäätöksen.

Nyt julkaistavan Kuntien digitalisaation kannustinrahajärjestelmän arviointi ja rahoitettujen hankkeiden tulosten yhteenveto -raportin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaisia toimintatapojen ja prosessien muutoksia kuntien digihankkeissa tavoiteltiin ja saavutettiin. Lisäksi raportissa analysoidaan, mitä toteutuneet hankkeet ja niiden tulokset kertovat kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toimintatavoista ja vaikuttavuudesta. Arvioidut hankkeet saivat myönteisen valtionavustuspäätöksen vuoden 2019 hakujen perusteella. 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jari Mäkäläinen, puh. 02955 30541, [email protected] 
Finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, puh. 02955 30020, [email protected] 

 
Sivun alkuun