Hyppää sisältöön

Ministerityöryhmä hyväksyi päälinjat digitaalista henkilöllisyyttä ja henkilötunnuksen uudistusta koskevista esityksistä

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2022 9.59
Tiedote

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä hyväksyi päälinjat lakiesityksistä, jotka koskevat digitaalista henkilöllisyystodistusta ja henkilötunnusuudistusta. Työryhmä hyväksyi myös Suomen digikompassin valmistelun jatkamisen saadun palautteen perusteella.

Ministerityöryhmä sai 23. kesäkuuta kokouksessa katsauksen lakiesityksestä, joka koskee julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa. Lisäksi työryhmä kuuli kriittisten toimialojen viranomaisten kyberkyvykkyyden tilannekuvasta sekä Yrityksen digitalous -hankkeen etenemisestä.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus tulee passin ja henkilökortin rinnalle

Digitaalisella henkilöllisyystodistuksella henkilöllisyyden voisi todistaa helposti ja turvallisesti mobiilisovelluksen kautta joko älypuhelimella tai tabletilla. Digitaalinen henkilöllisyystodistus soveltuu asiointiin sekä paikan päällä että verkossa. Se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023. Digitaalinen henkilöllisyystodistus mahdollistaa asiointitilanteessa myös nykyistä paremman yksityisyyden suojan ja tietosuojan.

”Digitaalinen henkilöllisyys parantaa ihmisten mahdollisuuksia hallita omia tietojaan ja sujuvoittaa myös monella tapaa arjen asioiden hoitamista. Voimme olla ylpeitä siitä, että Suomi on Euroopassa ensimmäisten joukossa viemässä eteenpäin omaa malliaan ja toimii askeleen edellä muita digitalisaatiossa”, kuntaministeri Sirpa Paatero sanoo.

Jotta digitaalinen henkilöllisyystodistus voidaan ottaa käyttöön, tarvitaan uudistuksia myös henkilötunnusjärjestelmään. Tavoitteena on muun muassa nopeuttaa henkilötunnuksen myöntämistä ulkomaalaisille, luoda uusi yksilöintitunnus henkilötunnuksen rinnalle ja mahdollistaa sukupuolineutraalien henkilötunnusten myöntäminen. Uudistuksella halutaan muun muassa edistää työperäistä maahanmuuttoa, parantaa yksityisyydensuojaa ja ennaltaehkäistä sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Sukupuolineutraali henkilötunnus ei muuta nykyisiä henkilötunnuksia, vaan se tulee käyttöön vuonna 2027 ja myönnetään sen jälkeen syntyville ja maahan muuttaville henkilöille.

”Monilla aloilla kärsitään tällä hetkellä osaajapulasta, ja yrityksillä on tarvetta ja halua rekrytoida ulkomaisia osaajia. Henkilötunnuksen aiempaa nopeamman myöntämisen yhtenä tavoitteena on edistää osaajien työperäistä maahanmuuttoa”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Hallituksen on tarkoitus antaa digitaalista henkilöllisyyttä ja henkilötunnusjärjestelmää koskevat lakiesitykset eduskunnalle syksyllä.

Digikompassista tehdään valtioneuvoston selonteko

Ministerityöryhmä linjasi Suomen digikompassin muodosta ja valmistelun seuraavista askeleista. Digikompassista valmistellaan syksyn aikana valtioneuvoston selonteko.

Digikompassin tavoitteena on luoda digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030. Kevään 2022 lausuntokierroksella digikompassi sai laajasti palautetta eri sidosryhmiltä. Lausunnoissa kiitettiin muun muassa poikkihallinnollista toimintatapaa ja korostettiin tarvetta pitkäaikaiseen sitoutumiseen kompassin toimeenpanossa. Muutostoiveita esitettiin esimerkiksi tavoitteiden ja mittareiden täsmentämisessä.

Lisätiedot:

​​​​​​​digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7142
​​​​​​​osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 096 9293
​​​​​​​ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0117

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä

Digitaalinen henkilöllisyys