Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Varainsiirtoveroa lasketaan, ensiasunnon verovapaus poistuu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2023 13.36
Tiedote

Hallitus esittää varainsiirtoverokantojen alentamista kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muiden arvopapereiden osalta. Lisäksi hallitus esittää ensiasuntojen verovapauden poistamista. Tavoitteena on parantaa asuntomarkkinoiden toimivuutta vähentämällä varainsiirtoveron vaikutusta muuttamiseen ja tehdä kiinteistövarallisuuden luovutuksen varainsiirtoverotuksesta neutraalimpaa. Toimenpiteellä pyritään myös helpottamaan rakennusalan heikentynyttä suhdannetilannetta.

”Varainsiirtoveron merkittävä keventäminen on ennen muuta askel kohti tehokkaammin toimivaa kiinteistö- ja asuntomarkkinaa. Toivon myös työn perässä muuttamisen helpottuvan uudistuksen myötä. Esityksen on lisäksi tarkoitus helpottaa vaikeaa tilannetta rakennusalalla”, valtiovarainministeri Riikka Purra toteaa. 

Hallitus esittää varainsiirtoverolakia muutettavaksi seuraavasti:

  • Kiinteistöjen varainsiirtoveroprosentti laskee 4 prosentista 3 prosenttiin.
  • Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveroprosentti laskee 2 prosentista 1,5 prosenttiin.
  • Muiden arvopapereiden varainsiirtovero alenee nykyisestä 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa, mutta veroprosentteja sovelletaan takautuvasti hallituksen esityksen antamispäivästä 12.10.2023 alkaen tai sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin.

Verohallinto antaa verkkosivuillaan käytännön ohjeita asiaan liittyen. Verohallinto palauttaa liikaa maksetun varainsiirtoveron korkoineen niille asiakkaille, jotka tekevät kauppoja loppuvuoden 2023 aikana ja suorittavat veron nykyisten säännösten mukaisesti.

Ensiasunnon verovapaus poistuu vuodenvaihteessa

Ensiasunnon ostajan ei ole tarvinnut maksaa varainsiirtoveroa, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Hallitus esittää ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden poistamista. Tällä osaksi rahoitettaisiin verokantojen alentamista.

Muutosta sovellettaisiin sen voimaan tulosta eli 1.1.2024 lähtien. Vuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia.

Vuonna 2022 ensiasunnon verovapautta sovellettiin noin 23 000 asunto-osakkeen sekä 13 000 asuinkiinteistön kaupassa. 

Muutoksen hintalappu 70 miljoonaa euroa

Varaisiirtoverokertymä alenisi veroprosenttien alentamisen johdosta staattisesti tarkastellen vuositasolla 144 miljoonalla eurolla. Ensiasunnon verovapauden poistaminen kasvattaisi tuottoa 74 miljoonalla eurolla vuositasolla. Verokertymä alenisi vuositasolla yhteensä 70 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi
Finanssineuvos Filip Kjellberg, puh. 02955 30123, filip.kjellberg(at)gov.fi
Valtiovarainministerin erityisavustaja Jussi Lindgren, puh. 050 576 4611, jussi.lindgren(at)gov.fi