Hyppää sisältöön

Regeringens proposition
Överlåtelseskatten sänks och skattefriheten för första bostad avskaffas

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2023 13.36
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att skattesatserna sänks för överlåtelse av fastigheter, bostadsaktier och andra värdepapper. Dessutom föreslår regeringen att skattefriheten för första bostad avskaffas. Målet är att bostadsmarknaden ska fungera bättre då överlåtelseskattens inverkan på flyttandet minskar. Avsikten är också att överlåtelsebeskattningen ska bli mer neutral i fråga om överlåtelse av fastighetsförmögenhet. Dessutom är tanken att åtgärden ska underlätta det dåliga konjunkturläget i byggbranschen.

”Den betydande sänkningen av överlåtelseskatten är framför allt ett steg mot en effektivare fastighets- och bostadsmarknad. Jag hoppas också att reformen gör det lättare att flytta på grund av arbete. Syftet är också att propositionen ska underlätta den svåra situationen i byggbranschen”, konstaterar finansminister Riikka Purra.

Regeringen föreslår att lagen om överlåtelseskatt ändras på följande sätt:

  • Överlåtelseskattesatsen för fastigheter sänks från 4 procent till 3 procent.
  • Skattesatsen för överlåtelse av aktier i bostadsaktie- och fastighetsbolag sänks från 2 procent till 1,5 procent.
  • Överlåtelseskatten på övriga värdepapper sänks från 1,6 procent till 1,5 procent.

Lagen träder i kraft vid årsskiftet, men de nya skattesatserna tillämpas retroaktivt på överlåtelser från och med den dag då regeringens proposition lämnas till riksdagen, den 12 oktober 2023.

Skatteförvaltningen ger praktiska anvisningar på sin webbplats. Skatteförvaltningen återbetalar överbetalda överlåtelseskatter jämte ränta till de kunder som gör affärer och betalar skatten i enlighet med de nuvarande bestämmelserna under slutet av 2023.

Skattefriheten för första bostad avskaffas vid årsskiftet

I nuläget behöver den som köper sin första bostad inte betala överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. Regeringen föreslår att befrielsen från överlåtelseskatt för köpare av första bostad avskaffas. Detta ska delvis finansiera sänkningen av skattesatserna.
Ändringen tillämpas från och med ikraftträdandet, det vill säga den 1 januari 2024. Köp av första bostäder under 2023 är ännu skattefria.

År 2022 tillämpades skattefrihet för första bostad på köp av cirka 23 000 bostadsaktier och 13 000 bostadsfastigheter.

Priset för ändringen: 70 miljoner euro

Skatteintäkterna minskar statiskt sett med 144 miljoner euro per år till följd av sänkningen av skattesatserna. Avskaffandet av skattefriheten för första bostad ökar intäkterna med 74 miljoner euro per år. Skatteintäkterna sjunker med totalt 70 miljoner euro per år.

Mer information:
Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 239, jukka.vanhanen(at)gov.fi
Filip Kjellberg, finansråd, tfn 02955 30123, filip.kjellberg(at)gov.fi
Jussi Lindgren, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 576 4611, jussi.lindgren(at)gov.fi