Hyppää sisältöön

Eduskunta hyväksyi geenitekniikkalain muuttamisen 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2021 13.29
Tiedote 155/2021

Geenitekniikkalakiin tehdään muutoksia EU:n yleisen elintarvikeasetuksen uudistuksen vuoksi. Muutokset koskevat muuntogeenisillä (GM-) organismeilla tehtävien kenttäkokeiden sekä tuotteiden markkinoinnin lupahakemuksia. 

Muuntogeenisillä organismeilla tehtävät kenttäkokeet ja niitä sisältävien tuotteiden saattaminen markkinoille EU:ssa on aina luvanvaraista.

Luvanhakijan on kirjattava hakemukseensa salassa pidettävät tiedot, joiden salassapito ratkaistaan jo ennen tietojen toimittamista komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja ennen yleisön kuulemista hakemuksesta. Geenitekniikan lautakunta voi vahvistaa salassapidon tiedoille, jotka voivat merkittävästi vahingoittaa toiminnanharjoittajan etuja. Lautakunta vahvistaa salassa pidettävät tiedot toiminnanharjoittajan pyynnöstä. Lautakunta voi kuitenkin julkaista salassa pidettäväksi pyydetyt tiedot, jos se on välttämätöntä ihmisten tai eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi.

Tuotehakemusten ja kenttäkokeiden tiedot on jatkossa toimitettava ns. vakiotiedostomuodossa EU:n komission keskitettyyn sähköiseen tietojärjestelmään. 

Lisäksi geenitekniikkalain kuulemista koskevia säännöksiä muutetaan. Muuntogeenisilla organismeilla tehtäviä kenttäkokeita koskevaa yleisön kuulemisaikaa lyhennetään 60 päivästä 30 päivään. Kuulemista ei tarvitse järjestää lainkaan tilanteissa, joissa kuuleminen voisi vaarantaa ihmisen hengen, terveyden tai potilaan tietosuojan.

Tasavallan presidentti vahvistaa lain 4.6.2021. Laki tulee voimaan 10.6.2021.Vakiotiedostomuotoja koskevien säännöksien voimaantulosta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Lisätietoja 

hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 029 5163317
asiantuntija Anna Kaisa Väätänen, p. 295 163 354