Hyppää sisältöön

Kehitysvammalain muutoksilla turvattaisiin palveluiden jatkuvuus 1.1.2023 hyvinvointialueilla eduskunnan jatkaessa vammaispalvelulain käsittelyä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2022 13.30
Tiedote

Hallitus on antanut vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevan esityksen eduskunnalle 22.9.2022 (HE 191/2022 vp). Sen käsittely jatkuu eduskunnassa. Tänään annettavalla kehitysvammalakia koskevalla esityksellä huolehditaan hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023 tarvittavista välttämättömistä lakimuutoksista vammaispalvelulain käsittelyn ollessa eduskunnassa vielä kesken.

Hallitus esittää hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä tarvittavia muutoksia kehitysvammalakiin.

Hallituksen esityksessä on kolme asiakokonaisuutta.

Kehitysvammalakiin lisättäisiin säännös, joka mahdollistaa erityishuollon tuottamisen kehitysvammapsykiatrian osastoilla sekä välttämättömien rajoitustoimenpiteiden käyttämisen siinä yhteydessä. Asiakkaiden asema ei muuttuisi nykyisestä. 

Toiseksi hallituksen esitys turvaisi vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä loma-aikaisen toiminnan järjestämisen ja tuottamisen kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä. Toiminnan sisältö ja asiakkaiden oikeudet säilyisivät ennallaan.  
Kolmanneksi säädettäisiin nykyisten erityishuollon johtoryhmien tilalla hyvinvointialueilla toimivista moniammatillisista asiantuntijaryhmistä. Sääntely vastaisi eduskunnan käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä erityishuollon päätöksenteon ja siinä vaadittavan asiantuntemuksen osalta.  

Muutoin erityishuoltoa koskevat säännökset eivät tässä vaiheessa muuttuisi. 

Hallitus antoi esityksensä kehitysvammalain muutoksista eduskunnalle torstaina 24.11.2022. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja:            

Sirkka Sivula, lakimies, p. 02951 63007, [email protected]
Ida Hakanen, lakimies, p. 02951 63173, [email protected]