Hyppää sisältöön

Kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista tiukennetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2017 13.53
Tiedote

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka. Samalla ulkoistussopimuksia ja investointeja koskevia säännöksiä tiukennetaan. Myös kuntien yhteistoiminta-alueita koskevaa puitelakia jatketaan vuodella. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 30. marraskuuta

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikana kuntien ja kuntayhtymien päätösvaltaa sosiaali- ja terveyspalveluissa on rajoitettu kahdella lailla.

Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettu laki edellyttää irtisanomisehtoa kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikaisiin ja laajoihin sopimuksiin sote-palvelujen hankkimiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta. Lisäksi laki rajoittaa pitkäaikaisia rakennusten käyttöoikeussopimuksia sekä merkittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon investointeja.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki eli ns. Paras-laki taas on velvoittanut kuntia järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut riittävällä väestöpohjalla. Paras-lain yhteistoimintavelvoitteiden soveltamisesta annetun lain perusteella nykyisiä yhteistoiminta-alueita ei saa purkaa.

Nyt molempien lakien voimassaoloa jatketaan vuodella. Perusteena on maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon siirtyminen.  Paras-lain yhteistoimintavelvoitteiden soveltamisesta annetun lain sisältöön ei esitetä muita muutoksia, kuin voimassaolon jatkamista vuoden 2019 loppuun.

Rajoituslain ehtoja yli 5 miljoonan euron rakennusinvestoinneista kiristetään. Jatkossa luvan voisi saada vain jos investointi olisi välttämätön ja kiireellinen lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseksi.

Voimassa olevan lain mukaan laajoihin ja pitkäkestoisiin sopimuksiin on pitänyt sisällyttää irtisanomisehto, jos ulkoistus koskee yli 50 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän sote-palveluista ja sopimuksen kesto on yli 5 vuotta. Tällöin tuleva maakunta voi irtisanoa sopimuksen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Nyt lakia muutetaan siten, että palvelujen hankkimista koskevaan sopimukseen pitäisi laittaa irtisanomisehto aina silloin kun ulkoistus koskisi yli 30 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän vastuulla olevista sote-palveluista ja kun sopimus jatkuisi vuotta 2020 pitemmälle.  Maakunnalla olisi tällöin oikeus irtisanoa sopimus korvauksetta.

Rajoitustoimia tiukennetaan siksi, että kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistussopimukset rajoittavat tulevan maakunnan mahdollisuutta toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluja tarkoituksenmukaisesti.  Vastaavasti sairaanhoitopiirien nyt yleensä velkarahalla tekemät investoinnit uudisrakennukseen tai peruskorjaukseen tarkoittavat, että rakennukset ja niihin sidottu velkapääoma siirtyvät maakunnille riippumatta siitä, mikä todellinen tarve on tulevaisuudessa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 02951 63338
Hallitusneuvos Pekka Järvinen, STM, p. 0295 163367