Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Begränsningarna för restauranger slopas i början av mars

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2022 13.22 | Publicerad på svenska 24.2.2022 kl. 13.47
Pressmeddelande 52/2022

Statsrådet har upphävt 3 § 3 mom. samt 4 och 6 § i den förordning (1223/2021) som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Detta innebär att begränsningarna för restauranger i fråga om servering, öppettider, kundantal och sittplatser inte längre är i kraft.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 1 mars 2022 i hela landet. Begränsningar som gäller förplägnadsrörelser övervägs på nytt, om epidemiläget förändras och belastningen på sjukhusen ökar avsevärt.

De allmänna hygienkraven för restauranger gäller i alla områden

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden fram till slutet av mars.

  • En förplägnadsrörelse ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka förplägnadsrörelsen. 
  • Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.
  • Förplägnadsrörelsen ska se till att utrymmena och ytorna rengörs och att kunderna får möjlighet att rengöra händerna.
  • Förplägnadsrörelsen ska göra upp en skriftlig plan över hur rörelsen fullgör de skyldigheter och iakttar de begränsningar som föreskrivits för dess verksamhet och användning av utrymmen inomhus och utomhus.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected] 
Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, [email protected]

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.

 
Sivun alkuun