Hyppää sisältöön

Sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräinen indeksikorotus vuodelle 2022

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2022 11.01
Tiedote

Indeksikorotuksen tarkoituksena on turvata pienituloisten eläkkeensaajien ja etuudensaajien maksukykyä kiihtyvän inflaation aikana. Tarkistus korottaa esityksen mukaisia etuuksia ajalla 1.8. – 31.12.2022 sekä opintorahaa ajalla 1.8.2022 – 31.7.2023.

Ylimääräinen tarkistus korottaa suurinta osaa kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ja rahamääriä, muun muassa Kelan maksamia kansaneläkkeitä, perhe-eläkkeitä ja takuueläkkeitä. 

Lisäksi työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa, peruspäivärahan korotusosaa, työmarkkinatuen määrää, työmarkkinatuen korotusosan ja lapsikorotuksen määrää tarkistetaan. Näin ollen myös ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä nousee, samoin vuorotteluvapaakorvauksen, starttirahan ja liikkuvuusavustuksen määrä. 

Myös sairausvakuutuslain mukaisia sairauspäivärahan ja vanhempainpäivärahan vähimmäismääriä korotetaan, samoin kuntoutusrahan vähimmäismääriä. Tarkistus nostaa myös kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen hoitorahaa sekä hoitolisää. Myös toimeentulotuen perusosan määrää tarkistetaan.

Samoin opintotukilain mukaisen opintorahan, opintorahan huoltajakorotuksen ja oppimateriaalisän sekä aikuiskoulutusetuuksista annetun lain mukaisen aikuiskoulutustuen perusosan määrää tarkistetaan.

Täyden kansaneläkkeen määrä vaikuttaa eläketuloista tehtävään eläketulovähennykseen. Näin ollen myös työeläkettä saavien nettotulot lisääntyvät hieman vuoden 2022 verotuksessa.

Yksittäisen etuuden korotus on n. 3,5 %. Täysi kansaneläke nousee n. 24 €/kk, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha nousevat n. 26 €/kk, toimeentulotuen perusosa nousee n. 18 €/kk ja itsenäisesti asuvan täysi-ikäisen opintoraha nousee n. 14,5 €/kk. Korotetut etuudet vaikuttavat myös toisiinsa. Yksilön tai perheen saaman korotuksen lopullinen määrä siis vaihtelee ja on tapauskohtainen.

Työeläkeindeksiin sidottujen eläkkeiden määriin esityksellä ei ole vaikutusta.

Etuuden tai eläkkeen saajan ei tarvitse hakea ylimääräistä tarkistusta, vaan etuuksien maksajat tekevät tarkistukset viran puolesta.

Laki tulee voimaan 11.7.2022.


Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Eva Ojala 8.7., [email protected]
erityisasiantuntija Joni Rehunen 11.7. alkaen, [email protected]